You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversite Senatomuzca alınan karara göre; yüz yüze eğitim şeklinde yapılması şartıyla, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında 10 öğrenci ve üzerinde talep edilen dersleri bulunan ve aşağıda yer alan üniversitemiz birimlerinde Yaz Okulu açılmasına karar verilmiştir. Açılması planlanan dersleri aşağıda belirtilen akademik birimlere başvurarak öğrenebilirsiniz.
 
Aşağıda belirtilen birimler dışında kalan diğer akademik birimlerimizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında  Yaz Okulu AÇILMAYACAKTIR.
 
 
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Okulu Açılacak Birimler
 
  • Mühendislik Mimarlık Fakültesi
  • İlahiyat Fakültesi
  • Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu