You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vizyonumuz;

Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren; multidisipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik, sportif ve etik değerlerden ödün vermeyen, Atütürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, yenilikçi, gelişmelere açıkolarak teknolojik atılımları yakından takip eden lider bir kurum olabilmektir. Spor Bilimlerini; üniversitemizde, bölgemizde, ülkemizde ve uluslararası alanda tanıtmak ve spor bilimlerinin gelişimine katkı sağlamak, Ülkemize, kentimize ve üniversitemize beden eğitimi ve sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkılar sağlamak, yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek, çağdaş bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, bu özelliklere bağlı olarak alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunan lider bir kurum olmaktır.