You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KOORDİNATÖRLÜKLER

ERASMUS, FARABİ VE MEVLANA BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Oktay Çoban                                                      Koordinatör

Arş. Gör.  Dr. Oğuz Gürkan

Arş. Gör. Dr. Hülya Andre

Arş. Gör. Dr. Ferhat Esatbeyoğlu

 

BOLOGNA BİRİM KOORİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Bekir Barış Cihan                                              Koordinatör

Doç. Dr. Çağdaş Caz

Öğr. Gör. Mehmet İnan

 

UZAKTAN EĞİTİM BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Mehmet Yıldırım                                               Koordinatör

Doç. Dr. Berkan Bozdağ

Dr. Öğr. Üyesi İzzet Kırkaya

 

KOMİSYONLAR

EĞİTİM-ÖĞRETİM BİRİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Mehmet Güçlü                                                   Başkan

Doç. Dr. Mehmet Yıldırım                                               Üye

Doç. Dr. Oktay Çoban                                                      Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Karaç Öcal                                    Üye

Eğitim-Öğretim Bölüm Komisyonları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Ali Özkan                                                            Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yarar                                            Üye

Öğr. Gör. Arda Özçelik                                                      Üye

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Bekir Barış Cihan                                              Başkan

Doç. Dr. Berkan Bozdağ                                                  Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Karaç Öcal                                    Üye

Spor Yöneticiliği Bölümü

Doç. Dr. Ebru Araç Ilgar                                                   Başkan

Doç. Dr. Çağdaş Caz                                                        Üye

Doç. Dr. Oktay Çoban                                                      Üye

MUAFİYET, İNTİBAK, AF YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE ÖZEL ÖĞRENCİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet Yıldırım                                               Başkan

Doç. Dr. Çağdaş Caz                                                        Üye

Doç. Dr. Berkan Bozdağ                                                  Üye

Arş. Gör. Dr. Hülya Andre                                                Üye

Arş. Gör. Dr. Oğuz Gürkan                                               Üye

Öğr. Gör. Arda Özçelik                                                      Üye

Arş. Gör. Ece Ervüz                                                           Üye

MEZUNİYET, NOT TETKİK VE MEZUNLARI İZLEME KOMİSYONU

Doç. Dr. Çağdaş Caz                                                        Başkan

Arş. Gör. Dr. Hülya Andre                                               Üye

Arş. Gör. Dr. Ferhat Esatbeyoğlu                                    Üye

Öğr. Gör. Ahmet Dündar Eren                                         Üye

Öğr. Gör. Arda Özçelik                                                      Üye

ÇİFT ANADAL VE YAN DAL KOMİSYONU

Doç. Dr. Oktay Çoban                                                      Başkan

Doç. Dr. Berkan Bozdağ                                                  Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yarar                                            Üye

BİRİM STAJ KOMİSYONU

Doç. Dr. Bekir Barış Cihan                                              Başkan

Doç. Dr. Ebru Araç Ilgar                                                   Üye

Doç. Dr. Ali Özkan                                                            Üye

KOV-KOM (COVİD-19) KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet Yıldırım                                               Başkan

Doç. Dr. Oktay Çoban                                                      Üye

Kemal Ergün                                                                      Üye

Alpaslan Gürün                                                                  Üye

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali Özkan                                                            Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İzzet Kırkaya                                           Üye

Arş. Gör. Dr. Ferhat Esatbeyoğlu                                    Üye

KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ahmet Dündar Eren                                         Başkan

Öğr. Gör. Erol Baykan                                                      Üye

Arş. Gör. Ece Ervüz                                                           Üye

WEB SAYFALARI (Fakülte, Dergi, Lisansüstü) DÜZENLEME KOMİSYONU

Arş. Gör. Dr. Ferhat Esatbeyoğlu                                    Başkan

Arş. Gör. Dr. Oğuz Gürkan                                               Üye

Arş. Gör. Ece Ervüz                                                           Üye

DERS VE SINAV PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Ebru Araç Ilgar                                                   Başkan

Doç. Dr. Bekir Barış Cihan                                              Üye

Doç. Dr. Ali Özkan                                                            Üye

Doç. Dr. Berkan Bozdağ                                                  Üye

Arş. Gör. Ece Ervüz                                                           Üye

BURS KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yarar                                            Başkan

Öğr. Gör. Erol Baykan                                                      Üye

Arş. Gör. Ece Ervüz                                                           Üye

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU (01.01.2021 Tarihi İtibariyle)

Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ                                        Başkan

Prof. Dr. Alpaslan Kartal                                                  Üye

Doç. Dr. Bekir Barış Cihan                                              Üye

Doç. Dr. Ebru Araç Ilgar                                                   Üye

Doç. Dr. Çağdaş Caz                                                        Üye

Doç. Dr. Mehmet Yıldırım                                               Üye

Doç. Dr. Berkan Bozdağ                                                  Üye

Dr. Öğr. Üyesi İzzet Kırkaya                                           Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Karaç Öcal                                    Üye

Arş. Gör. Dr. Oğuz Gürkan                                               Üye

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi İzzet Kırkaya                                           Başkan

Doç. Dr. Bekir Barış Cihan                                              Üye

Doç. Dr. Ebru Araç Ilgar                                                   Üye

Doç. Dr. Mehmet Yıldırım                                               Üye

Doç. Dr. Oktay Çoban                                                      Üye

Doç. Dr. Berkan Bozdağ                                                  Üye

Arş. Gör. Dr. Hülya Andre                                               Üye

Fakülte Sekreteri Kemal Ergün                                       Üye

Öğrenci Temsilcisi                                                              Üye

ATAMA VE YÜKSELTME KOMİSYONU

Prof. Dr. Mehmet Güçlü                                                   Başkan

Doç. Dr. Ali Özkan                                                            Üye

Doç. Dr. Bekir Barış Cihan                                              Üye

Doç. Dr. Ebru Araç Ilgar                                                   Üye

Doç. Dr. Mehmet Yıldırım                                               Üye

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Karaç Öcal                                    Başkan

Doç. Dr. Berkan Bozdağ                                                  Üye

Arş. Gör. Dr. Ferhat Esatbeyoğlu                                    Üye

AFAD KOMİSYONU

Öğr. Gör. Mehmet İnan                                                    Başkan

Öğr. Gör. Arda Özçelik                                                      Üye

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Mehmet Yıldırım                                               Başkan

Dr. Öğr. Üyesi İzzet Kırkaya                                           Üye

Arş. Gör. Dr. Hülya Andre                                                Üye

Arş. Gör. Dr. Oğuz Gürkan                                               Üye

Öğr. Gör. Arda Özçelik                                                      Üye

Fakülte Sekreteri Kemal Ergün                                       Üye