You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Genel Bilgiler

26 Şubat 2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Yüksekokulumuz, 15/06/2020 tarih ve 2654 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüşmüştür. Fakültemiz; ilköğretim ve lise düzeyindeki okullara Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ile çeşitli branşlarda Antrenör ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı birimlerin çeşitli kademelerine yönetici yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Fakültemiz ilk defa 2016-2017 eğitim-öğretim yılında;

Antrenörlük Eğitimi Bölümü normal örgün öğretim programına 60, 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü normal ikinci öğretim programına 60 ve
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü normal örgün öğretim programına 61 öğrenci almak üzere eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.
Gelişen ve büyüyen Fakültemiz; 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Spor Yöneticiliği Bölümü normal örgün ve normal ikinci öğretim programlarına da 60'şar öğrenci almıştır.
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 40 öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümü normal ve ikinci öğretim programlarına 80'er öğrenci, Spor Yöneticiliği normal ve ikinci öğretim programlarına 80'er öğrenci alınmış ve toplam 1034 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 
Rekreasyon bölümümüz kurulmuş olup, yakın zamanda öğrenci alımına başlayacaktır.
Spor Bilimleri Fakültemizin öğretim dili Türkçe, öğrenim süresi 4 yıldır (8 Yarıyıl). 4 yıllık programı tamamlayanlara Lisans diploması verilir.

Misyonumuz; 

Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda, organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen; antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresini yönetebilen; sporun toplumsal etkilerini izleyip değerlendirebilen; spor kurumunun yapısını ve işleyişini tanıyan; sportif beceriyi geliştirebilen; “yaşam boyu spor” anlayışının önemini kavramış, her yaş ve düzeydeki bireylerin spor etkinliklerine düzenli ve sürekli katılımını özendirebilecek, yönlendirebilecek ve uygun spor ortamları hazırlayabilecek öğretmen, yönetici, antrenör, rekreasyon liderleri ve akademisyen yetiştirmektir.

Vizyonumuz;

Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren; multidisipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik, sportif ve etik değerlerden ödün vermeyen, Atütürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, yenilikçi, gelişmelere açıkolarak teknolojik atılımları yakından takip eden lider bir kurum olabilmektir. Spor Bilimlerini; üniversitemizde, bölgemizde, ülkemizde ve uluslararası alanda tanıtmak ve spor bilimlerinin gelişimine katkı sağlamak, Ülkemize, kentimize ve üniversitemize beden eğitimi ve sporun her alanında hizmet üretmek ve bilimsel katkılar sağlamak, yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek, çağdaş bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, bu özelliklere bağlı olarak alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunan lider bir kurum olmaktır.