You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

           Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Yüksekokul 2006 yılında Bozok Üniversitesi’nin kurulmasının ardından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitemiz bünyesine katılmıştır.           

           Yüksekokulun amacı, alanında mesleki bilgi ve becerilerle donanmış çağdaş, bilimsel ve rasyonel düşünen, iletişimi güçlü ara sağlık elemanları yetiştirmektir.

           Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Yaşlı Bakımı, Çocuk Gelişimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Anestezi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,Programları bulunmaktadır.

           Yaşlı Bakımı (N.Ö), (İ.Ö), Çocuk Gelişimi (N.Ö), (İ.Ö) ve (U.Ö), Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programları (N.Ö) ve (İ.Ö), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö), (İ.Ö) ve (U.Ö) Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, İlk ve Acil Yardım ve Eczane Hizmetleri Programları ise normal öğretim programı ile faaliyet göstermektedir.

  • 2011-2012 Akademik yılı için Çoçuk Gelişimi normal öğretim programına,
  • 2012-2013 Akademik yılı için ise Yaşlı Bakım normal ve ikinci öğretim Çocuk Gelişimi ikinci Öğretim programlarına,
  • 2015-2016 Akademik yılı için Anestezi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği normal öğretim programlarına,
  • 2016-2017 Akademik yılı için Sağlık Kurumları İşletmeciliği ikinci öğretim programına,
  • 2017-2018 Akademik yılı için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik normal öğretim programına öğrenci alımı yapılmıştır.
  • 2018-2019 Akademik yılı için Tıbbi Görüntüleme Teknikleri normal öğretim programına öğrenci alımı yapılmıştır.
  • 2018-2019 Akademik yılı için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ikinci öğretim programına öğrenci alımı yapılmıştır.
  • 2019-2020 Akademik yılı için İlk ve Acil Yardım birinci öğretim programına öğrenci alımı yapılmıştır.
  • 2021-2022 akedmik yılı için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (U.Ö) ve Çoçuk Gelişimi (U.Ö) programlarına öğrenci alımı yapılmıştır.