You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Yapılan resmi başvurular esnasında aşağıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmemesi ve başvurular eksiksiz belge ile yapıldığında hizmetin belirtilen sürede tamamlanması zorunludur)

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1

Öğrenci Belgesi

1-Öğrenci Kimlik Kartı ile kişi beyanı

5 Dakika

 

2

Transkrip Belgesi

1-Öğrenci Kimlik Kartı                                                                                              2- Dilekçe

5 Dakika

 

3

Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının Düzenlenmesi

1-Dilekçe

2-Kayıp yazısı

3-Fotoğraf                                                                                      

3 hafta

 

4

Mazeret Sınav Başvurusu

1-Dilekçe

2- Hastalık Rapor Kağıdı veya Mazeretini Belirten Evrak

1 hafta

 

5

Sınav Sonuçlarına İtiraz

1-Dilekçe

1 hafta

 

6

Yatay Geçiş İşlemleri

1-Dilekçe 

2-ÖSYM Belgesi 

3-Transkript

4-Ders İçerikleri

5-Öğretim Planı

Yatay Geçiş Kontenjanları için yayınlanan Senato Kararında belirtilen süre

 

7

Yeniden Askerlik Belgesi Düzenlenmesi

1-Dilekçe

1 Saat

 

8

Derslerden Muaf Olma

1-Dilekçe  
2-Transkrip                                                               
3-Ders İçerikleri    

1 Hafta

 

9

 Kayıt Dondurma

1-Dilekçe 

2-Mazeret Belgesi

1 hafta

 

10

Kayıt Silme

1-Dilekçe

3 gün

 

11

Öğrenci Hasta Sevk İşlemleri

1- Hastanın Muayene İsteği Formu

2- Sağlık Karnesİ

10 Dakika

 

12

Burs işlemleri ( KYK, Rektörlük, Yemek, Kısmi çalışma, TEV)

1- Başvuru formu( ekli belgeler) 

2- Durumunu gösteriri belge

3- İkametgah senedi

30 Gün

 

13

Staj İşlemleri

1 -Staj Talep Formu

2 -Fotograf(4 Adet) 

3- SSK Giriş Formu

4- T.C. Kimlik Kartı  Fotokopisi

2 Hafta

 

14

Öğrenci Temsilcisi Seçimi

1-Seçim  takvimi

2-Temsilci seçimi aday formu

3-Öğrenci temsilci seçimi

4- Seçim tutanağı

5-Seçim sonuçlarının ilanı

3 gün

 

15

Ek Sınavlar(I-II Azami Öğrenim Süresini kullanmış,ancak mezun olmamış öğrencilere

1-Dilekçe

5 Gün

 

16

Mazeretli Kayıt Yenileme

1-Dilekçe

2-Harcını Yatırdığına dair dekont

2 Hafta

 

17

Sınav sonuçlarının ilanı

Öğrenci bilgi sistemi

1 hafta

 

18

Mezuniyet Tek Ders Sınav Başvurusu

1-Dilekçe

2 hafta

 

19

Mezuniyet Belgesi Versilmesi

 1-İlişik Kesme Formu

1 Saat

 

20

Görev sürelerinin uzatılması

Yönetim kurulu kararı

1 hafta

 

21

Resmi Evrak Kayıt

Yazı, resmi belge, resmi bilgi

1 Gün

 

22

Resmi Yazışmalar

Yazı, resmi belge, resmi bilgi

1 Gün

 

23

Belge

1-Kişi Beyanı

5 Dakika

 

24

Personel Nakil İşlemleri -İşe Başlama ve Ayrılma

1-Personel Atama Onayı

2-Nakil Bildirimi

3-Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı

4-İlişik Kesme Belgesi

3 Gün

 

25

Yurt içi ve Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları

1-Görevlendirme Onayı

2-Yolluk Bildirimi

15 Gün

 

26

Sürekli Görev Yollukları

1-Atama Onayı

2-Yolluk Bildirimi

1 Gün

 

27

Askerlik Tecil İsteği

1- Dilekçe

2- Sevk Tehiri Teklif Formu

1 gün

 

28

Maaş ve Haciz Belgesi İsteği

1-Kişi Beyanı

10 Dk

 

29

Bilgi Edinme İsteği

1-Dilekçe

1 Hafta

 

30

Ek Dersler

1-Ek Ders Çizelgeleri

15 Gün

 

31

Sınav Ücretleri

1-Sınav Ücret Çizelgesi

15 Gün

 

32

İzin İsteği

657sayılıDMK.' nun 99,100,101,102,103,104,105,106,107 ve 108. mad.Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması, Hastalık izinlerinde raporun Müdürlüğümüze ulaştırılması,ücretsiz izinlerde ise dilekçe ile başvurulması yeterlidir.

30 Dakika

 

33

Görevlendirme İsteği

1-Dilekçe

2-Şahsın ilgili göreve katılacağını gösterir belgeler                                       

15 Gün

 

34

Emeklilik Talepleri

1-Dilekçe

2-Altı (6) Adet Fotoğraf

1 Gün

 

35

Taşınır Mal İşlemleri

1- Taşınır Mal Yönetmeliğine göre İstek Belgesi

1 Gün

 

36

Satın alma

1- Onay formu

2-Piyasa araştırması formu

3- Teklif formu 

4-Muayene kesin kabul formu

5-Taşınır işlem giriş fişi

3 Gün

 

37

Maaş

1-Ödeme emri belgesi 

2-Askeri geçim bordrosu

3-Maaş bordrosu

4-Banka listesi

5-Personel bildirim

6-Sendika

7-Sigorta bildirimi, Emekli kesenegi

2 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

İsim            :  Hasret AKBULUT

Unvan        :  Yüksekokul Sekreteri

Adres         :  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tel              :  03542121190

Fax             :  03542122653

E-posta      :  hasret.akbulut@yobu.edu.tr

 

İkinci Müracaat Yeri

İsim            : Dr. Öğr. Üyesi Yeşim ANDIRAN ŞENAYLI

Unvan        : Yüksekokul Müdürü

Adres         : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Tel              : 03542121190

Fax             : 03542122653

E-posta      : yesim.senaylı@yobu.edu.tr