You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YÖNETSEL SÜREÇLER

Basın-Yayın Süreci

İç Denetim Süreci

Kurumsal Yönetim Süreci

ANA SÜREÇLER

Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci

Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci

Öğrenci İşleri Süreci-1

Öğrenci İşleri Süreci-2 

Öğrenci İşleri Süreci-3 

Uluslararası Değişim Programları ve İşbirliği Süreci

Araştırma- Geliştirme Süreci

Toplumsam Katkı- Sürekli Eğitim Merkezi Süreci

İDARİ-DESTEK SÜREÇLER

Bilişim Süreci İş Akışları- BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Döner Sermaye Süreçleri- DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Birimleri Süreçleri- İLGİLİ BİRİMLER

Hukuk Süreci- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İnsan Kaynakları Süreci -1- Hizmetiçi Eğitim PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Süreci -2- İdari Personel PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Süreci -3- Akademik Personel- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Süreci -4- Akademik Personel- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Süreci -5- Akademik Personel- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci- SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kütüphane Hizmetleri Süreci- KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali İşler Süreci -1- Muhasebe- STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali İşler Süreci -2- Taşınır ve Destis- STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Mali İşler Süreci -3- Bütçe- STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 

Satın Alma ve Destek Hizmetleri Süreci-1- Satın Alma- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Satın Alma ve Destek Hizmetleri Süreci-2- Tahakkuk- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Satın Alma ve Destek Hizmetleri Süreci-3- Sivil Savunma- İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Uygulama Oteli Konaklama Süreci- TURİZM FAKÜLTESİ UYGULAMA OTELİ

Yapım İşleri Süreci- YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI