You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Endüstriyel Kenevir İhtisaslaşma Projesi

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Kapsamında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde “Endüstriyel Kenevir” alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan üniversite olarak kamuoyuna ilan edilmiştir.

İhtisaslaşma Projemizin hedefleri:

Kenevir esaslı gıda, yem, kozmetik, sağlık destek, inşaat, enerji, tekstil gibi pek çok alanda bilimsel çalışmalar yapmak, ürünler geliştirerek, sektörün hizmetine sunmak,

Kenevire dayalı sektörlerin Yozgat’ta oluşmasıyla, Yozgat tarımının ve sanayisinin gelişmesini sağlamak, istihdamı arttırmak ve ekonomik olarak daha gelişmiş bir Yozgat oluşturmak,

Çok amaçlı kenevir üretimi için mevzuat güncellemelerine katkı sağlamak,

Yozgat Bozok Üniversitesinin daha fazla bilgi ve ileri teknolojinin üretildiği bir odak üniversite haline gelmesi ile Üniversitenin ve Yozgat’ın tanınırlığa katkı sağlamak.