You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kenevir Hakkında

Kenevir, dünyada ve Türkiye’de çok eskiden beri bilinen, tek yıllık kültür bitkilerinden biridir. Genel anlamda bir lif bitkisi olmakla birlikte, çok amaçlı kullanıma uygun olan bir bitkidir. Farklı türleri olmakla birlikte kültürü yapılan ve endüstriyel amaçlı kullanıma uygun olan türü Cannabis Sativa var. Sativa’dır. Bu türe ait olan ve endüstriyel amaçlı  kullanıma uygun olan çeşitler ekolojik şartlara göre değişmekle birlikte, 3-6 m boylanabilmekte, dioik veya monoik tipleri de bulunmaktadır.  Türkiye’nin yerli popülasyonu olan Narlısaray dioiktir. Kenevir sulanarak yetiştirilen, ilkbahar’da ekilen ve yazlık olarak gelişmesini sürdüren, sonbaharda da hasat edilen bir bitkidir. Vejetasyon süresi kullanım amacına göre değişmekle birlikte 110-130 gün arasında değişmektedir.     

Misyon farklılaşması projesi ile,

Yozgat’ta kenevire dayalı sanayinin kurulması ve çeşitlendirilmesi ile kenevir tarımının geliştirilmesi, kompozit ve elektronik teknolojisi, selüloz, tekstil, gıda, ilaç, inşaat, biyomalzeme ve biyoenerji sektöründe değerlendirilerek, katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Kenevir, ülkemizin ve Yozgat’ın eski kültür bitkilerinden birisi olup, son yıllarda önemi ve kullanımı dünyada gittikçe yaygınlaşmaktadır. Yozgat, kenevir yönetmeliğine göre üretime izin verilen 19 ilden biridir. Kenevirin Ülkemiz ve Yozgat’ın eski bitkilerinden biri olması ve son yıllarda önemi ve kullanımının artması, bu bitkinin yeniden ele alınmasını, üretiminin arttırılarak, bu bitkiye dayalı sanayi için gerekli hammaddenin sağlanmasını gerekmektedir. Bu projenin, Yozgat ve yöresinde kenevire dayalı sektörün oluşması ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.