You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kenevirin Bölgeye Katkısı

Kenevir başta tarım olmak üzere, sanayi, ticaret ve istihdam yönüyle bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Kenevir, kökleri, sapları, lifleri, çiçekleri, tohumları, yaprakları, genel anlamda toplam biyokütlesi farklı sektörlerce değerlendirilebilecek, disiplinler arası AR-GE çalışmalarını başlatma potansiyeline fazlasıyla sahip olan bir bitkidir.

Kenevirden katma değeri yüksek sanayi ürünleri ve kompozit malzemeler elde edilebilmektedir. Bu durum, kenevire dayalı tekstil, biyoplastik, selüloz, polimer ve yalıtım malzemeleri gibi farklı sektörlerin yöremizde oluşumuna, ülkemizde gelişimine zemin hazırlayacaktır. Odak alan; Üniversitemizde elde edilecek AR-GE sonuçlarının sahaya aktarılmasına, bu sonuçların ekonomik değere dönüştürülmesine, bölgesel kalkınmaya, toplumsal fayda ve bireylerin gelir kaynaklarının artırılmasına, böylece göçün azaltılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Yozgat ve yöresinde yaygın olarak üretilen tarımsal ürünler tahıllar ve baklagillerdir. Endüstriyel kenevir, bölgenin ürün çeşitliliğinin artmasına ve üretim sisteminde bir döngünün oluşmasına yol açacaktır.

Yozgat OSB’de ve diğer alanlarda faaliyet gösteren firmalar dikkate alındığında ilimiz, odak alan ile ilgili somut Ar-Ge çıktılarının doğrudan sanayiye aktarılması şansına sahiptir. İlaç sektörünün talepleri doğrultusunda kenevirden Cannabidiol (CBD) ve Cannabinoid (CNB) gibi ilaç hammaddeleri üretilerek, ülkemizde bu sektörün oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Türkiye, önemli miktarda kağıt ve kağıt ürünleri ithal etmektedir. Kenevirin saplarından elde edilecek olan selüloz, kağıt sektörümüzün dışa bağımlılığını azaltacaktır. İnşaat sektöründe yalıtım malzemeleri ve asfalt yapımından, insan ve hayvan beslenmesine kadar daha pek çok alanda kullanıma uygun özelliklere sahip bir bitki olan kenevir, çoklu kullanım alanları ile bölgenin ekonomik yönden gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Kenevir sayesinde Yozgat ve çevresine yerli ve yabancı yatırımcıların gelmesi, yeni sektörlerin oluşması, söz konusu sektörler, üniversitemiz ile işbirliği yaparak, bu alanda çok hızlı gelişmelerin olmasına yol açacaktır.