You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü 2023 Yılı Kalite Hedefleri

1. Endüstriyel Kenevir alanında proje hazırlanmasına yönelik etkinlik düzenlenmesi
2. Endüstriyel Kenevir alanında yeni lisansüstü programların açılması için planlamalar yapılması
3. Endüstriyel Kenevir alanında Ar-Ge amaçlı altyapıların geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması
4. Akademik personelin, öğrencilerin yer aldığı Endüstriyel Kenevir alanında ve diğer alanlarda bilimsel araştırma projeleri için düzenlenen eğitimlere katılımının sağlanması
5. Özel sektör temsilcileri ile endüstriyel kenevir alanında görüşmeler gerçekleştirilmesi
6. Akademik personele Endüstriyel Kenevir alanında ve diğer alanlarda akademik yayın yapma eğitimlerinin verilmesi