You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kenevir Araştırmaları Enstitüsü 2022 Yılı Kalite Hedefleri

1- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki kaynakların oluşturulması 

2- 2022 yılında SCI, SCI-Exp. indekslerine giren yayın sayılarının artırılması 

3- Ulusal ve uluslararası destekli proje sayısının artırılması 

4- Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısının artırılması

5- İlimizde kenevir yetiştirme ile ilgili teknolojileri çiftçilere tanıtarak, çiftçilerin katma değeri yüksek ürünlere ve özgün yöntemlerle üretim yapmaya yönlendirilmesi için eğitimlerin düzenlenmesi