You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

REKTÖRÜMÜZ, KENEVİR DENEME EKİM ALANLARINI ZİYARET ETTİ

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan kenevirle ilgili deneme ekim alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Rektörümüz, kenevire dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi, kenevirin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması hedefleriyle yürütülen kenevir denemelerinin gidişatı hakkında Endüstriyel Kenevir Araştırmaları Koordinatörümüz ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güngör Yılmaz'dan bilgiler aldı.

Arazi koşullarında yürütülen çalışmalardan ve kenevir bitkilerinin gelişiminden memnun olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ekimi yapılan kenevirler, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki araştırma gruplarının akademik çalışmaları, kısa, orta ve uzun vadede hedeflenen projelere ilişkin saha çalışmalarına hammadde imkânı da sağlaması açısından önem arz ettiğini belirterek, deneme ekimlerinin istenilen sonucu vermesi dilekleriyle yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.