You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MİSYONUMUZ 

Toplumun milli ve manevi değerlerine bağlı ve gelecek nesillere aktarımından sorumlu, çevresini önemseyen, sorgulayan, bilgiye nasıl ulaşması ve onu nasıl kullanması gerektiğini bilen, çözüm üreten, sürekli değişimi ve gelişimi bir hayat felsefesi olarak kabul eden, fark yaratan kaliteli hizmetler üretmek için öğrendiklerini etik kuralları da gözeterek en etkin biçimde uygulayabilen gençler yetiştirmek. Bu doğrultuda, öğrenciyi merkezine alarak sürekli mükemmelliği arayan, sektörü ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, demokratik ve katılımcılığı benimsemiş, geliştirdiği yenilikçi ve yaratıcı uygulamalarla çevresine liderlik eden ve örnek alınan bir anlayışla çalışmak. 

VİZYONUMUZ 

Gerek sektöre yetiştirdiği alanının tercih edilen uzmanları olan gençlerle gerekse uzmanlık alanında sürekli bilgi üreten, çevresindeki değişimlere göre kendini yenileyebilen akademisyenleriyle başarılı ve donanımlı öğrenciler yetiştirip eğitiminin ciddiyetiyle tanınan, tercih edilen ve örnek alınan bir İletişim Fakültesi olmak.