You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • Halkla ilişkiler, reklamcılık ve genel iletişim alanında bilgili olur.
 • Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısı ile yaklaşabilir; yaratıcı ve eleştirel düşünerek özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirir.
 • Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı konularda bilgi sahibidir.
 • Bilimsel bilginin elde edilme süreci hakkında bilgi sahibi olur.
 • İletişim ortam ve araçlarını etkili bir şekilde kullanabilme bilgisine sahip olur.
 • Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarında faaliyet gösteren kurumların yapısal ve yönetsel özelliklerini tanır ve uygulamalı bilgileri kullanma deneyimi edinir.
 • Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanları ile ilişkili problemleri saptama, sorun çözme ve açıklama becerisine sahiptir.
 • Yaratıcı iletişim yöntemlerini öğrenir ve uygular.
 • Halkla ilişkiler, reklamcılık ve iletişim alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Bireysel veya ekip olarak mesleki gelişimine yönelik halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi yönetimi, pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarında etkinlikleri planlama ve yönetme yetisine sahip olur.
 • Bilgiye ulaşma yollarını bilir; halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanlarıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
 • Yaşadığı toplumda kurumuna fayda sağlayan sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi bilir ve uygular.
 • Mesleki etik ve sorumluluklarının bilincinde olur.
 • Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması sürecinde etik değerlere uygun davranır.