You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümümüz 2019 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bölümde 3 doktor öğretim üyesi ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bozok Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü İletişim Fakültesi içerisinde yer alan dinamik bir bölümdür. Diğer iletişim bilimine ait bölümlerde olduğu gibi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü de   sosyal bilimlerin diğer alanları ile yakın ilişki içerisindedir. Bireylerarası mikro iletişimden, toplumu anlamaya yönelik makro sosyolojik bakış açısının kazandırıldığı bölümde; Psikoloji, Sosyal Psikoloji gibi disiplinlerarası ilişkiler mevcutken toplumun farklı hedef kitlelerini anlamaya yönelik sosyolojik perspektifte öğrencilere kazandırılmaya çalışılmaktadır.  Dört yıllık müfredat ile  öğrencilere, hem kamu hem de özel sektörde ihtiyaç duyacakları tüm akademik ve uygulamaları donanımların kazandırılması hedeflenmektedir. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümümüzde iki eğilim söz konusudur. Bu bağlamda bölümümüz iki Anabilim Dalından oluşmaktadır. Öğrenciler kendi akademik ilgileri doğrultusunda geniş seçmeli ders imkanları ile Halkla İlişkiler ya da Reklamcılık alanlarında uzmanlaşma imkanlarına sahip olmaktadır. Halkla İlişkiler de uzmanlaşmayı tercih eden öğrenciler; Kriz İletişimi, Sosyal Sorumluluk, İmaj ve İtibar Yönetimi, Kurumsal ve Örgütsel Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Kurumsal İletişim, Etkinlik Yönetimi vb gibi çeşitli dersleri seçerek uzmanlaşmayı tercih edebilirler.

Reklamcılık alanında uzmanlaşmayı tercih eden öğrenciler ise, Reklam Kampanyacılığı, Pazarlama, Pazarlama İletişimi, Tüketici Davranışları, Medya Planlaması, Radyo ve Televizyon Reklamcılığı gibi teorik ve uygulamalı derslerle kendilerini yetiştirebilirler. 

Öğrenciler, birinci yıl, Halkla İlişkilere Giriş, Temel Hukuk , Psikoloji, Sosyoloyi gibi temel dersler yanında Türk dili, İngilizce ve İnkılap Tarihi gibi genel zorunlu derslerle programa giriş niteliğindeki dersleri almaktadır. İkinci yıl, Halkla İlişkiler II, Haber Toplama ve Yazma, Reklamcılık gibi kurumsal derslerin yanı sıra Tüketici Davranışları, İkna, İtibar Yönetimi gibi daha özel alan konularını öğrenmektedir.

Üçüncü yıl ise Kitle İletişim Kuramları, Reklam Fotoğrafçılığı, Reklam Metin Yazarlığı, Halkla İlişkiler Uygulamaları gibi daha özel konularda da uzmanlaşmaktadır.

Dördüncü yıl ise, derslerin çoğunluğu, öğrencilere uygulama yapmak ve mesleki deneyim kazandırmak üzere planlanmıştır. Bu dönem mesleğe başlamadan önce bir staj dönemine benzetilebilir. Derslerde öğrenciler akademik ilgileri doğrultusunda Halkla İlişkiler Kampanyası ya da Reklam Kampanyaları tasarlamakta ulusal yarışmalara katılımları sağlanmaktadır. 

Lisans eğitim-öğretim programı belirlenen derslerin her birinden yine belirlenen süre ve şekilde başarılı olmaya dayalı tek bir programdır. Eğitim-öğretim programındaki dersler dört kümeye ayrılmaktadır. Bunlar (1) üniversite genelinde ortak zorunlu dersler, (2) bölüm zorunlu dersleri, (3) bölüm içi seçmeli dersler ve (4) bölüm dışı seçmeli dersler kümesidir. Belirlenen ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden toplamda 240 AKTS'yi tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait, bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda yeterli puanı almış öğrenciler alınır.  ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. 

Türk ve Yabancı uyruklu öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Bu bölümün genel amacı öğrencileri özel ve kamu sektöründe her türlü reklam ve halkla ilişkiler alanını kapsayan görev ve sorumlulukları üstlenebilecek uzmanlar olarak yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler bir üst programlara geçiş yapabileceği gibi sektörde ilgili alanlarda da faaliyet gösterebileceklerdir. Reklam ajanslarında, yayın hizmeti veren kuruluşlarda veya her türlü halkla ilişkiler faaliyeti uygulayan özel ve kamu kuruluşlarında istihdam olanağı bulabilmektedirler.