You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisat Bölümü, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında alınan 51 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır.  Şu anda İktisat Bölümümüzde Normal Öğretim ve İkinci Öğretim olmak üzere 300'e yakın öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekteyiz. Ayrıca, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2018 yılından itibaren İktisat Anabilim Dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimine devam etmekteyiz.

Bölümümüz akademik kadrosunda 2 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 11 öğretim elemanı bulunmaktadır.

İktisat Eğitiminin Önemi 

İktisat alanında çağdaş bilgilerle donatılmış, bilgilerini yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde kullanabilen ve bilgi teknolojisini uygulamaya dönüştürebilen; global anlamda başarı kollayan, ulusal ve Atatürkçü kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen; iktisat biliminde edindiği bilgiler ışığında akademik araştırmalar yapabilen ve bu araştırmaları literatüre kazandırabilen; üniversite-sanayi-devlet işbirliğini geliştirebilen; ve ayrıca kamu, özel sektör ve hizmet sektörü alanlarında başarıyı yakalayabilecek elemanların yetiştirilmesi açısından iktisat eğitimi büyük öneme haizdir.

İktisat eğitimi, çağımız ekonomilerinin yapısını, işleyişini ve sorunlarını sistematik olarak inceleyen bilgileri vermeyi amaçlar. Bu kapsamda bir ekonominin mikro ve makro temeldeki özelliklerine uygun olarak bir müfredat programı izler. Her iki düzeydeki ekonomik yönetimin başarılı olabilmesi için gerekli bilgileri öğrencisine kazandırır. Ayrıca, uluslararası ekonomik ilişkilerin niteliği hakkında bilgiler vererek, ulusal ekonomi-küresel ekonomi ilişkilerinin mahiyetini kavratır.