You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fakültemiz 03.08.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 2016/8969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Fakültemizde bir  Dekan, bir Fakülte Sekreteri ve İhtisaslaşmış ve Öncelikli Alan olmak üzere iki alanda toplam 26 adet Araştırma Görevlisi ( Kamu Hukuku Bölümünde 14, Özel Hukuk Bölümünde ise 12 Arş. Görevlisi) bulunmakta olup, bunlardan şuan 5 adedi Yüksek Lisan yapmak  ve maaşları dekanlığımızca ödenmek suretiyle 2547 S.K.’nun 39.maddesi ile, 21 adedi ise doktora yapmak ve kadroları üniversitemizde kalmak kaydı ile 2547/35.maddesi ile  diğer üniversitelere görevlendirilmiştir.

Henüz öğrencisi ve binası bulunmayan fakültemizde akademik personel alım süreçleri devam etmekte olup, 2022/2023 eğitim öğretim yılı için öğrenci alımı planlamaktadır. Fakültemiz şu an İletişim Fakültesi 4.katında hizmet vermektedir.

Fakültemizde KAMU HUKUKU VE ÖZEL HUKUK olmak üzere iki bölüm ve bu bölümlere ait 17 anabilim dalı bulunmaktadır.