You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fakültemiz 13/03/2016 tarihinde kurulmuştur.  Fakültemiz bünyesinde 2 bölüm ve toplamda 17 anabilim dalı bulunmaktadır.

Kamu Hukuk Bölümü altında 10 anabilim dalı; Özel Hukuk Bölümü altında 7 anabilim dalı açılmıştır.

Örgün olarak 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültemizde 3 derslik bulunmaktadır.

Fakültemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 1 Profesör, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 26 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır.

Fakültemiz Temel Bilimler/Hukuk alanında htiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaç edinmiştir.