You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

KAYITLAR, DERSLER, SINAVLAR, KAYIT SİLDİRME

 

 • OBS ye nasıl girebilirim?

 

 • Fakültemize ilk kayıt yaptıran öğrenciler https://ogrencihesap.bozok.edu.tr/Default.aspx linki üzerinden ilk şifrenizi oluşturarak OBS’ye giriş yapabilirsiniz.

 

 • Öğrenci Kimlik kartları ne zaman çıkarılıyor? Nereden teslim alacağız?

 

 • Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yaklaşık 1 ay içerisinde öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından hazırlanıp öğrenci danışmanları veya bölüm başkanlıkları tarafından imza karşılığında öğrencilere teslim edilmektedir.

 

 • Ders kayıtları esnasında derslerimi neye göre seçmeliyim? Aldığım dersleri ve almam gereken dersleri nasıl takip edebilirim?

 

 • Her yarıyıl başında tüm öğrenciler (hazırlık sınıfları hariç) akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydı yapmak zorundadır. Öğrenci öncelikle attan aldığı dersi seçmeli daha sonra dönem dersini seçmelidir. Ders kaydını tamamlayan öğrenci danışman onayına gönderir. Danışman onayından sonra kesin kayıt gerçekleşmiş olur.

 

 • Ders Kayıtlarında üst dönemlerden ders alabilir miyiz? En fazla kaç krediye kadar ders alabiliriz?

 

 • Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans, Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği 19. maddesine göre bir öğrenci bir dönemde en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir. Öğrenci önce alttan kalan dersini daha sonra dönem dersini seçmelidir. Öğrenci dolduramadığı AKTS kredisini üstten ders alarak (bir üst dönemden) doldurabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, güncel ders programına göre öğrencinin seçeceği dersler arasında çakışma olmamalıdır. Aksi taktirde sistem öncelik sırasına göre önce öğrencinin alttan dersini seçmesine izin verecektir. 

 

 • Ders muafiyetlerimi nasıl yapabilirim?

 

 • Öğrencinin kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yarıyılı başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde ders muafiyeti için başvuru yapması gerekmektedir.

Muafiyet için talep edilen belgeler: Öğrenci Dilekçesi, Not Durum Belgesi, Mezun/İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçerikleri.

 

 • Çakışan dersleri alabilir miyim?

 

 • Derslere devam mecburiyeti olduğundan dolayı ders programında çakışan dersler alınamaz. 

 

 • Transkriptimde var olmasına rağmen BOYSİS üzerinden derslere neden giremiyorum?

 

 • BOYSİS ile ilgili tüm sorularınızı ve sorunlarınızı uzem@bozok.edu.tr uzantılı adrese mail atarak çözebilirsiniz.

 

 • Derslere devamsızlık hakkımız ne kadar? Kaç saat devamsızlık yaparsam devamsızlıktan kalırım? Rapor devamsızlığa geçerli mi?

 

 • Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans, Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği 30. maddesine göre bir öğrencinin yarıyıl sonu/yılsonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmesi zorunludur. Sağlık raporu devam zorunluluğuna engel değildir yani raporlu öğrenci derslere devam etmediği taktirde devamsız sayılır. Ancak raporlu öğrenci ara sınavlara rahatsızlığı nedeniyle giremezse bu tarihe denk gelen sınavları için mazeret sınav hakkını kullanabilir.

 

 • Fakültemizde yapılan sınavların tarihleri ve yerlerini nereden görebiliriz?

 

 • Üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihlere göre, Fakülte ve Bölüm sayfalarındaki duyurulardan takip edebilirler.

 

 • Tek Ders Sınavına kimler girebilir şartlar nelerdir?

 

 • Tek Ders Sınavına mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten başarısız olan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde GANO'su 2,00'ın altında olan ve gireceği tek bir dersin sınavı ile GANO'sunu 2,00'ın üzerine çıkarabileceği ilgili akademik birimin yönetim kurulu ile belirlenen son yarıyıl öğrencileri girebilir.

 

 • Kaydımı nasıl sildirebilirim?

 

 • Öğrenci İlişik Kesme Sistemi üzerinden gerekli yerler doldurulduktan sonra şahsen başvuru gerekmektedir. Şahsen başvuramayan öğrencilerin noter vekaletinin aslı ile vekil tayin edilen kişi tarafından ilişik kesme işlemi gerçekleştirilebilir. Kayıt Silme Dilekçesi, İlişik Kesme Belgesi, Öğrenci Kimlik Kartı gerekmektedir.

 

 • Kayıt dondurma nedir? Kaydımı nasıl dondurabilirim? 

 

 • Kayıt dondurma, Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans, Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği 36. maddesine mazeretleri nedeni ile (bu mazeretler 37. maddede belirtilmektedir) öğrencilerin kaydının en fazla 2 yarıyıl süreyle dondurulması işlemidir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrencilik süresine dahil edilmez. Kayıt dondurmasının iptalini isteyen öğrenci ilgili yarıyılın en geç 4. hafta sonuna kadar ilgili akademik birime başvurmalıdır.

Kayıt dondurma için talep edilen belgeler: Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi, Kayıt Dondurma Gerekçesi ile İlgili Belge, Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik Belgesi, Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tecilinin Kaldırılması.

 

BELGELER

 

 • Öğrenci belgemi ve transkriptimi nasıl alabilirim?

 

 • Öğrenci Kimliği ile şahsen Fen-Edebiyat Fakültesi öğrenci işlerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte talep dilekçesi üzerine bir yakınına teslim edilmekte ya da fax ile talep edilen evrak gönderilmektedir (Fax: 0 354 242 10 22).

 

ÖDEMELER

 • Katkı Payı/Öğrenim Ücreti nedir?

 • Öğrenciler her yarıyıl başında 2547 Sayılı Kanun 46. maddesine göre belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yatırmak zorundadır. Öğrenim ücreti/katkı payını yatırmayan öğrenci o yarıyıl için derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu ücretler her yıl YÖK'ün belirlediği esaslara göre Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Katkı payı/öğrenim ücretini yatırdığı halde derslere devam etmeyen veya kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu ücret iade edilmez. İkinci öğrenim öğrencilerinden başarı ortalamasına göre sıralamada ilk %10'a giren öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olurlar.

 

 • Harç İademi nasıl alabilirim?

 

 • İade işlemi için öğrenciye ait IBAN numarasının belirtildiği (banka bilgilerinin tam olarak verilmesi gerekmektedir) başvuru formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurulmalıdır. Yatırmış olduğu ve iade hesabına aktarılacak harç tutarını gösterir makbuz mutlaka ekte verilmelidir.

ONUR/YÜKSEK ONUR ÖĞRENCİLERİ

 

 • Onur/Yüksek Onur Öğrencisi Nedir? Şartları Nelerdir?

 • GANO'su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50'nin üzerine olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler bu belgeye sahip olamaz. Onur/yüksek onur belgesi alan öğrenciler her yıl/yarıyıl başında ilgili akademik birim tarafından ilan edilir. 

 

ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI

 • Çift Anadal/Yandal Nedir? Şartları Nedir? Nasıl Başvurabilirim?

 • Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu programa başvurmak için öğrencinin GANO'sunun en az 2,70 olması ve alttan dersi olmaması gereklidir. Yandal programının amacı ise, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu programa başvurmak için öğrencinin GANO'sunun en az 2,50 olması ve alttan dersi olamaması gereklidir. Bu programlarla ilgili detaylı bilgiye "Yozgat Bozok Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları"ndan ulaşılabilir.
   

MEZUNİYET

 • Diploma alma hakkımı nasıl kazanabilirim?

 

 • Dört yıllık öğrenim yapan fakültelerde en az 240 AKTS kredisini tamamlayan, alttan dersi olmayan ve GANO'su 2,00'ın üzerine olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Bu öğrencilere diplomaları hazırlanana kadar (diplomayı alırken teslim etmek üzere) geçici mezuniyet belgesi verilir.  Bununla birlikte sekiz yarıyıl ve üzeri eğitim-öğretim yapan birimlerde en az 120 AKTS kredilik dersi başarılı olarak bitiren ve GANO'su 2,00'ın üzerinde olan öğrencilere istemeleri halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde önlisans diploması verilebilir. 

 • Diploma, Mezuniyet İşlemlerimi (İlişik Kesme İşlemleri) bir başkası yapabilir mi?

 

 • Mezuniyet İşlemlerinizi (İlişik Kesme İşlemleri) öğrenci kimliğiniz ile şahsen Fen-Edebiyat Fakültesi öğrenci işlerine başvuru yapmanız gerekmektedir. Mezuniyet işlemlerinizi bir başkasının (aile bireyleri dahil) yapması gerekiyorsa noterden alınmış vekâletname (aslı) gereklidir. Vekaletname haricinde diplomanız üçüncü şahıslara teslim edilememektedir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİMLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİYE YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'NDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.