You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

 Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 ve 65 inci maddeleri ve 44 üncü maddesinin (b) bendi ile 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. Yönergemiz Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilerek yürürürlüğe girmiş, bu yönergeye göre birimlerde kalite komisyonları ve Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Yönergeye ulaşmak için tıklayınız