You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fakültemiz, 3 Kasım 1994 tarih ve 22100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yozgat ilinde kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 30.01.1996 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinden oluşmasına karar verilmiştir.Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.