You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları kurulması konusundaki teklifi 25/03/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uluslararası dostluğu derinleştirmek, Yozgat'ın gelişmesine katkıda bulunmak ve dünya ile iletişime aracı olmak amacıyla Yabancı Diller Bölümü kurulmuştur. Yabancı Diller Bölümü çerçevesinde hem Uzakdoğu'ya hem de Batı dünyasına ulaşmak hedeflenerek Çeviribilim, Japon Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümleri açılmıştır. 23 Kasım 2021 tarihinde Yabancı Diller Bölümü Doğu Dilleri ve Edebiyatları ile Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri olarak ayrılmıştır. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde Rus Dili ve Edebiyatı ile Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları mevcuttur.

Bilindiği üzere toplumlar dilleri ile düşünmekte, üretmekte ve kültürlerini yaratmaktadır. Gerek sosyal gerekse maddi kültür unsurları ancak dil ile gelecek nesillere aktarılmaktadır. Özellikle günümüzde küreselleşen dünyada sınırlar kalkmış ve insanlar arası diyalog ve kültürler arası alışveriş, kültürel ve sosyal anlamda paylaşım hem kolaylaşmış hem de artmıştır. Farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşimlerinin yanında bilimsel platformlarda bu etkileşimlerinin daha üst düzeyde seyredeceğini biliyoruz. Avrupa ve Anadolu tarihine baktığımızda birçok tercüme eserin, toplumun değişmesi ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığı ve kültürlerin zenginleşmesinde de önemli bir payı olduğu tarih kitaplarında da yer almaktadır.

Bozok Üniversitesi, Türkiye'nin dünyaya açılmasında en önemli araç olan eğitim yolu ile bir kapı olmayı amaçlamaktadır. Yozgat'ın gelişerek bir dünya şehri olmasına katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti devletine Uzakdoğu ve Batı dünyası hakkında donanımlı insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.