You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Arkeoloji Bölümü, 2010 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup ilk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Şu anda bölümümüzde bir Doçent, dört Doktor Öğretim Üyesi, iki Araştırma Görevlisi Doktor ve bir Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam sekiz öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümün çalışma alanı Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeolojidir. Bölümümüz öğretim elemanları kendi uzmanlık alanları doğrultusunda önemli çalışmalar yürütülmektedir. Temel derslerin yanı sıra uzmanlık alanı bilgilerini de öğrencilerine aktarmaktadır. Bölümümüzün kullanımında iki adet derslik ve bir adet laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kullanımına açık Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde bulunan yayınların ve e-kaynakların yanı sıra farklı veri tabanları bağlantıları ile online yayın erişimi de sağlanabilmektedir. Bu durum öğrencilerimizin dokümanlara ulaşabilmesini kolaylaştırmaktadır.