You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinin temel amacı, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, geliştiren, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık,  topluma rehberlik edebilen, kendisi ile barışık, gelecek kaygısından uzak, öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektedir.

Fakülte olarak aktif ve üretken, değişime ve gelişime açık, sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı, üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, alanlarının kuram, kavram ve olgularına hâkim, öğrencilerine her durum ve koşulda en uygun öğrenme ortamını sunabilen öğretmenler olarak yetiştirmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Fakültemiz, 2013-2014 yılında öğrenci almaya başlamıştır. Şu anda sekiz bölüm 16 anabilim dalı ile bu faaliyetlerini sürdürmektedir. Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İngiliz Dili Eğitimi Lisans programlarına lisans düzeyine öğrenci almaktadır. Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi bün­yesinde Tezli Yüksek Lisans programlarına; Eğitim Yönetimi ve Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına; Eğitim Programları ve Öğretimi Doktora programına ise lisans üstü düzeyde öğrenci almaktadır.

Fakültemizde, 5 araştırma görevlisi, 3 araştırma görevlisi doktor, 26 doktor öğretim üyesi, 13 doçent ve 3 profesör olmak üzere toplam 50 akademik personel görev yapmaktadır. Buna ek olarak, 6 idari personel ve 4 yardımcı personel fakültemiz bünyesinde çalışmaktadır.

2021-2022 Akademik Eğitim-Öğretim yılında fakültemizin lisans düzeyinde kontenjan doluluk oranı %100 olup, fakültemizde öğrenim gören 1717 öğrenci bulunmaktadır. Fakültemizde, akademisyen başına düşen öğrenci sayısı 35 olup Türkiye çapındaki lisans programları ortalamasına (30) yakındır. Bu sayıyı iyileştirme çabalarımız devam etmektedir.

 Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinde modern bilgi teknolojileri araçlarını öğrenci ve öğretim elemanlarının kullanımına sunmuştur. Merkez yerleşkenin tüm binalarında kablosuz internet erişimi, teknolojik donanımlı sınıf ve iletişim teknolojileri derslerinin yapılması için teknoloji ile donatılmış bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Fakülte mevcut fiziki kapasite ve imkânlarla eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağın gereklerine uygun biçimde yürütmeye devam etmektedir.

Fakültemizde, 15 projeksiyon makinesi, 14 akıllı tahta ile donatılmış toplam 35 derslik bulunmaktadır.  Bu derslikler arasında 2 dil laboratuvarı, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 fizik laboratuvarı, 1 kimya laboratuvarı ve 1 drama salonu yer almaktadır. Buna ek olarak, öğrencilerin faydalanabileceği 1 ortak çalışma ve okuma salonu ile çeşitli akademik etkinliklere ev sahipliği yapabilecek 1 konferans salonu bir de akademik toplantı salonu mevcuttur. Fakültemiz akademik personeline ayrılmış 69 bireysel ofis ve idari personel ile yönetime ayrılmış 10 ofis bulunmaktadır. Öğrencilerin kullanımına açık 1 kantin, 2 mescit, 1 kırtasiye birimi, ortak kullanılabilecek 15 bilgisayarı barındıran bekleme alanları ve fuaye alanı yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi olarak, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının daha da azaltılarak istenilen düzeye getirilmesi, bilimsel araştırma ve yayın sayılarının artırılması, kamu ve özel kurumlar ile var olan işbirliği imkânlarının daha ileri seviyelere getirilmesi hedeflerimiz arasındadır.