You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Dekan

1956 yılında Ankara’da doğdu. Lisansını 1979 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Yüksek Lisansını 1983 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Doktorasını Amerika Birleşik Devletlerinde Pittsburgh Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yönetim ve Politika Çalışmaları Bölümünde 1993 yılında tamamladı.

1980-1984 yılları arasında Ankara’da çeşitli liselerde Felsefe öğretmeni olarak çalıştı. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı anabilim dalında 1994’de Yardımcı Doçent, 1998’de Doçent, 2004 yılında Profesör oldu.

2008-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü müdürlüğü görevinde bulundu.

2018 yılında Bartın Üniversitesinde, 2019 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Çalışma alanları; eğitim liderliği, okul kültürü, öğrenen örgütler, yönetim yaklaşımları, stratejik yönetim olan Prof. Dr. GÜÇLÜ’nün ulusal ve uluslar arası bilimsel dergilerde yayınlanmış 60’ın üzerinde makalesi, 30’a yakın bildirisi, editörlüğünü yaptığı çok sayıda kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği komisyon ve kurullarda üye ve danışman, ulusal ve uluslar arası toplantılarda da danışma kurulu üyesi, ulusal ve uluslar arası bilimsel dergilerde alan editörü ve hakem olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ 9 Kasım 2021 tarihinden itibaren Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Evlidir.