You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığının 04/11/2008 tarihli ve 25088 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 10/11/2008 tarihinde kurulmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde sürdüren Eğitim Fakültesi, 2013-2014 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinin temel amacı, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, geliştiren, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, topluma rehberlik edebilen, kendisi ile barışık, gelecek kaygısından uzak, öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektedir.

Fakülte olarak öğrencilerimizi; aktif ve üretken, değişime ve gelişime açık, sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı, üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, alanlarının kuram, kavram ve olgularına hâkim, öğrencilerine her durum ve koşulda en uygun öğrenme ortamını sunabilen öğretmenler olarak yetiştirmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Eğitim Fakültesi bünyesinde 8’i lisans programına sahip 5 bölüm ve 11 ana bilim dalı bulunmaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği lisans programlarına öğrenci alınmaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği lisans programları için çift anadal programı mevcuttur.

Lisans düzeyindeki öğretmen yetiştirme programlarına ek olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi tezli yüksek programlarına; Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Sınıf Eğitimi tezsiz yüksek programlarına ve Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim doktora programlarına öğrenci kabul edilmektedir.

Fakültemizde, 10 araştırma görevlisi, 16 doktor öğretim üyesi, 19 doçent ve 8 profesör olmak üzere toplam 53 akademik personel görev yapmaktadır. Buna ek olarak, 5 idari personel ve 4 yardımcı personel fakültemiz bünyesinde çalışmaktadır.