You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığının 04/11/2008 tarihli ve 25088 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 10/11/2008 tarihinde kurulmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünde sürdüren Eğitim Fakültesi, 2013-2014 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinin temel amacı, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, geliştiren, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, topluma rehberlik edebilen, kendisi ile barışık, gelecek kaygısından uzak, öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektedir.

Fakülte olarak aktif ve üretken, değişime ve gelişime açık, sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı, üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, alanlarının kuram, kavram ve olgularına hâkim, öğrencilerine her durum ve koşulda en uygun öğrenme ortamını sunabilen öğretmenler olarak yetiştirmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.

2023 yılı itibariyle Eğitim Fakültesi bünyesinde 5 bölüm ve (8’i lisans programına sahip) 11 anabilim dalı ile bu faaliyetlerini sürdürmektedir. Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Lisans programlarına lisans düzeyinde öğrenci almaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sınıf Eğitimi için çift anadal programı mevcuttur.

Bu lisans düzeyindeki programlara ek olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Enstitüsü bünyesinde, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi, Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi bün­yesinde Tezli Yüksek Lisans programlarına; Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretimi ve Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına; Eğitim Yönetimi ve Eğitim Programları ve Öğretimi Doktora programlarına lisans üstü düzeyde öğrenci almaktadır.

Fakültemizde, 8 araştırma görevlisi, 22 doktor öğretim üyesi, 14 doçent ve 6 profesör olmak üzere toplam 50 akademik personel görev yapmaktadır. Buna ek olarak, 6 idari personel ve 4 yardımcı personel fakültemiz bünyesinde çalışmaktadır.