You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığının 04/11/2008 tarihli ve 25088 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 10/11/2008 tarihinde kurulmuş olup, eğitim öğretim faaliyetlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fakültesi binasında sürdürmektedir.

Fakültemiz; 2013-2014 yılında öğrenci alımına başlamış olup, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans programlarına aktif bir şekilde öğrenci almaktadır. Fakültemizde çeşitli unvanlarda toplam 50 akademik personel görev yapmakta olup öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 1700’dür.

Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinde modern bilgi teknolojileri araçlarını öğrenci ve öğretim elemanlarının kullanımına sunmuştur. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağın gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için Fakültemiz bünyesinde kablosuz internet erişimi, teknolojik donanımlı sınıf ve bilgisayar laboratuvarları mevcuttur.