You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Değerli Meslektaşlarım, Çalışma arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz,

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, geliştiren, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık,  topluma rehberlik edebilen, kendisi ile barışık, gelecek kaygısından uzak, öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektedir.

Fakülte olarak aktif ve üretken, değişime ve gelişime açık, sorumluluk sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı, üst düzey düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, alanlarının kuram, kavram ve olgularına hâkim, öğrencilerine her durum ve koşulda en uygun öğrenme ortamını sunabilen öğretmenler olarak yetiştirmek başlıca hedeflerimiz arasındadır.

Fakültemiz öğretmen yetiştirme alanına 2012-2013 Öğretim yılından beri katkı sağlamaktadır. Şu anda sekiz bölüm 16 anabilim dalı ile bu faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, Fakültemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı içerisinde Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı ile Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı içerisinde Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ve Fen Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı; Temel Eğitim Anabilim Dalı içerisinde Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı ve Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile lisansüstü eğitime katkı sağlamaktadır.

Fakültemizde halen 6 profesör, 18 doçent, 18 doktor öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Dekan olarak göreve başladığım günden itibaren, başta kıymetli Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Evren YAŞAR olmak üzere, tüm üniversite yönetimi ve birlikte çalışmaktan gurur duyduğum çalışma arkadaşlarımla Üniversitemize ve Fakültemize ait değerler ve ilkeler ışığında, sorumluluğumuzun bilincinde olarak, Fakültemizi sürekli geliştirerek ve güçlendirerek daha ileriye taşıyacağımıza olan güvenim tamdır.

 

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Dekan