You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU İLANI

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.09.2021 tarih ve 64953 sayılı yazısı kapsamında Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Yönetim Kurulu Kararıyla toplam 300 kontenjan tahsis edilmiştir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurular iki aşamalı olacaktır:

1. Ön Başvuru,

2. Kesin Kayıt.

Aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra ön başvurunuzu gerçekleştiriniz.

1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvurular, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarih ve 09 no’lu kararında belirtilen atamaya esas alanlardan ve Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bulunan ilgili alanlardaki Uygulama Öğretmeni sayısı dikkate alınarak kabul edilecektir. Başvuru yapacak adaylar, başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarını aşağıdaki linklerden mutlaka kontrol etmelidir. Ön başvuru formuna hatalı, eksik ya da yanlış bilgi yazılması durumunda adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

2. Adayların kabulünde “Öğrencilerin lisans mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)” esas alınacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülen, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslarının 5’inci maddesi birinci fıkrası gereği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına sadece lisans programlarından MEZUN olan öğrenciler başvurabilecektir. Adayların mezun oldukları programlara atamaya esas alanları aşağıdaki tablodaki gibidir. Adayların bu bilgileri esas alarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Atamaya Esas Alanlar İçin Tıklayınız

3. Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100’lük not sistemi esas alınacaktır. 4’lük not sistemiyle mezun öğrenciler için aşağıda verilmiş olan YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan dahilinde asil listeden girmeye hak kazanılacaktır. Diğer adayların not sıralamaları dikkate alınarak yedekler ilan edilecektir.

4'lük Sistem Not Denklikleri 

4. Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde, öğrencilerin mezuniyet yılları dikkate alınarak (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) sıralama yapılacaktır.

5. Kontenjanların belirlenmesinde, Öğretmenlik Uygulaması dersini yürütebilecek öğretim elemanı sayısı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki sertifikalı öğretmen sayıları esas alınmıştır. Herhangi bir bölümde/programda kontenjan dolmaması halinde, boş kalan kontenjan diğer bölüme/programa Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı ile aktarılabilecektir.

6. Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, boş kalan kontenjan kadar yedek aday listesinden kesin kayıt ilan edilecek ve kayıtları alınacaktır.

7. Değerlendirmeler çevrimiçi (online) olarak beyan edilen bilgilere dayalı yapılacağından, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar beyan ettikleri bilgilere ilişkin belgeleri kayıt esnasında ibraz etmek zorundadırlar. Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak, kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra adayın getireceği belgeler ile beyan ettiği bilgiler arasında bir uyuşmazlık ya da farklılık olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır. Ön kayıt başvurularının değerlendirilmesi, 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Kurulunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Belirlediği Usul ve Esaslar ile Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği ölçütler ve kontenjanlar dâhilinde yapılacaktır.

8. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ders muafiyetleri, eğitim-öğretimin başlayacağı ilk hafta içinde yapılıp, daha sonra kesinlikle muafiyet yapılmayacaktır.

9. Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıtları yapılan adaylar, kayıt ücretini iki eşit taksit (Güz Dönemi ve Bahar Dönemi başlarında) şeklinde ödeyecektir (KDV dahil toplam 4.900TL); yatırmış oldukları kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

10. Öğrenciler, şahsen veya noter vekaleti ile kesin kayıt yapacaktır. Fax, posta ve kargo ile kesin kayıt yapılmayacaktır.

11. Program kapsamında verilecek teorik derslerin Güz ve Bahar dönemlerinde hafta içi mesai saatinden sonra (17.00’den sonra) Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yüz yüze yürütülmesi planlanmaktadır. Ders programları ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.

12. Program kapsamındaki Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II derslerinin uygulamaları Yozgat il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yürütülecektir.

Önemli Tarihler

Ön Başvuruların Alınması

23-28 Ağustos 2022 (23.59’a kadar)

Asil Adayların İlanı

31 Ağustos 2022

Kesin Kayıtların Yapılması

01-08 Eylül 2022 (Hafta içi mesai saatleri)

Yedek Adayların İlanı

09 Eylül 2022

Yedekten Kayıtların Yapılması

12-16 Eylül 2022 (17.00’ye kadar)

 

Ön Başvuru Kayıt Formu İçin Tıklayınız

 

 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Ön kayıt başvuru sürecinin tamamı çevrim içi ortamda yürütüleceği için ön kayıt esnasında herhangi bir belge istenmeyecektir. Kesin kayıt aşamasında aşağıdaki belgeler gerekmektedir ve elden teslim edilecektir:

1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (E-Devletten alınabilir)

2. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)

3. Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı fotokopisi

4. Öğrenim ücretinin 1. taksitinin (2.450 TL) ödendiğine dair banka dekontu (dekontun üzerinde kaydolan kişinin adı soyadı ve T.C Kimlik numarası ile Formasyon ücreti 1. taksit olduğu bilgisi bulunması gerekmektedir)

5. 2 adet vesikalık fotoğraf

6. E-devletten alınacak nüfus kayıt örneği

7. Öğrenim ücreti 4.900 TL’dir. Öğrenim ücreti güz ve bahar dönemleri için iki taksit olarak tahsil edilecektir Öğrenim ücretinin ilk taksiti olan 2.450 TL’nin kayıt esnasında yatırılması gerekmektedir. Kesin kayıt yaptıran adayların kayıt ücretleri hiçbir biçimde iade edilmeyecektir. Dekontta Öğrencinin Adı-Soyadı, T.C. kimlik numarası ve Pedagojik Formasyon Ücreti açıklaması yer almalıdır. Ayrıca dekontun kayıt esnasında ibraz edilmesi zorunludur. Öğrenim ücreti Hesap Numarası (IBAN): TR600001200978500006000081 (Alıcı Adı: Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi) hesabına yatırılacaktır

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Listesi

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Eğitime Giriş

3

0

3

6

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

6

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

6

Öğretmenlik Uygulaması 1

1

6

4

8

Dönem Toplamı

12

6

15

30

 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Listesi

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

6

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

6

Rehberlik ve Özel Eğitim

3

0

3

6

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

4

Öğretmenlik Uygulaması 2

1

6

4

8

Dönem Toplamı

12

6

15

30

 

İletişim Bilgileri:

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi

formasyon@bozok.edu.tr