You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüzde toplam 8 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüzün vizyonu; kaliteli eğitim vererek alanında dünya standartlarını yakalamış, alanındaki gelişmeleri sürekli takip eden ve katkı sağlayan yaşam boyu eğitim hedeflerini yaymada etkin rol alabilen, eğitime gönül veren öğretmenler ve akademisyenlerin yetiştiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim halinde olan, özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder birey yetiştiren, mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm haline gelebilmektir.

Bölümümüzün misyonu; ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş, alanında uzman, eğitim ve öğretim alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, idealist, sorgulayıcı ve çözümleyici, insani değerlere saygılı öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmek olup, alanıyla ilgili dünyada olan gelişmeleri takip ederek bu gelişmelere katkı sağlamak, öğrencilerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, ülkemiz öğretmenlerine gerekli desteği sağlamaktır.

Temel Eğitim Bölüm Başkanı

Doç.Dr.Özgür BABAYİĞİT