You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

                         

                            TARİHÇE

       Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu, 2011 yılında inşaatı tamamlanmış olup Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesine dahil olmuş ve  ilk olarak Bilgisayar Teknolojileri bölümü / Bilgisayar Programcılığı programı ile eğitim - öğretime başlamıştır. Halihazırda eğitim-öğretim hayatına 6 bölüm 8 program ile devam eden okulumuz,gelişen çağa ayak uydurmakla beraber her geçen gün artan öğreci sayılarıyla bu hizmetlerine devam etmektedir.

 

 

                          VİZYONUMUZ

      Mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile alanında önde gelen bir eğitim kurumu olmaktır.

 

 

MİSYONUMUZ

   Evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak, bilgisayar teknolojisine hakim ve bilgi teknolojilerinden haberdar, yabancı dil bilen, teorik ve uygulamalı olarak mesleki bilgi ile donatılmış meslek elemanları ve teknikerler yetiştirmektir.

 

 

DEĞERLERİMİZ

   İnsan haklarına ve evrensel değerlere saygı, Milli, manevi, kültürel değerlere sadakat, Bilimsel etik kurallanna riayet, Akademik özgürlük, bilimsellik. Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğünü benimseme. Fırsat eşitliğini sağlama, Yenilikçi, katılımcı, şeffaf ve güvenilir olma, öğrenci ve çalışan odaklı bir eğitim.