You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yukarıdaki amaçlar ışığında hedeflerimiz şunlardır:

  • Bozok Üniversitesi’nde okuyan tüm Özel gereksinimli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
  • Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve Engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak ve bu konularda program ve proje geliştirmek.

  • Kurmuş olduğumuz Engelsiz Bozok Üniversitresi biriminin özel gereksinimli öğrencilerimiz tarafından daha faal kullanılmasını sağlamak.