You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Birim, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde 2009-2010 öğretim Güz döneminde Engelsiz Bozok adıyla kurulmuş, çalışma usul ve esasları ise sözü edilen Yönetmelik ile düzenlenmiştir. 2015 yılında YÖK kararı ile Engelli Öğrenci Birimi adını almıştır. Engelli Öğrenci Birimi Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük Binasında (Giriş Kat/UZEM Koridoru)  hizmet vermektedir.