You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
  • Akademik birimlerin bölümlerinde görevli Sınıf Danışman hocaları bölüme yeni gelen  öğrencilerden engel ya da hastalığından dolayı eğitim öğretim hayatında güçlük yaşayabilecek özel gereksinimli öğrenci varsa tespit eder.

  •  Sınıf danışman hocası Özel Gereksinimli bireyin engel yada hastalık durumu hakkında bilgi alır. 

  • Sınıf danışman hocası eğer hastalık ya da engelinden dolayı öğrencinin eğitim öğretim hayatında zorluklar yaşayabileceği eğitim öğretim hayatını sürdürebilmesi için   üniversitenin kendisi için düzenlemeler yapması gerektiği  ve ihtiyaç ve sıkıntıları konusunda öğrencinin  yardıma gereksinimi olduğunu tespit ederse öğrencinin  engel yada hastalığını belgelendirerek Engelsiz Bozok Üniversitesi Birimine başvurabileceğiyle ilgili bilgi verir.

  • Öğrenciye sınıf danışman hocası tarafından  Engelsiz Bozok Üniversitesi Birimiyle ilgi broşür verilir.

  • Öğrenci yetersizliği ve derecesi ile EBÜB’ ne başvurur.

  • Özel gereksinimli birey durumunu belgelendirerek birime başvurur ve kayıt formunu doldurarak kaydını yaptırır.

  • Öğrenci ve birim görevlisi   birlikte öğrencinin gereksinimleri üzerinde tartışarak karar verirler. Bu oturumlara öğrencinin danışmanı da katılır.

  • Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları ve sorunları tespit edildikten sonra ihtiyaç ve düzenlemelerin öğrencinin davam ettiği fakülte yada bölümle  ilgili olan kısmını sınıf danışman hocası kendi bölüm yetkililerine bildirerek gerekli düzenleme ve önlemlerin alınmasını sağlar.

  • İhtiyaç ve düzenlemelerin öğrencinin devam ettiği fakülte ya da bölümle ilgisi olmayan ve üniversite yöneticilerinin insiyatifi ile ilgili olan kısımları tespit edilir ve  yapılacak olan ilk Engelsiz Öğrenci Birimi toplantısında   öğrencilerin ihtiyaç ve gereksinimleri konuşulur ve bu ihtiyaç ve sorunların nasıl giderileceğiyle ilgili karara varılır.

  • Üniversitenin engelli danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanmak isteyen her bireyin öncelikle EBÜB’ne kaydını yaptırması gerekmektedir.