You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PAYDAŞ TESPİTİ VE ANALİZİ

 

                Paydaşlar, Birimin ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, Birimden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya Birimi etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılır. Dış paydaşların alt kümesi kabul edilir.

 

Paydaş Listesi

Paydaşlar

Kapsam

Akademik Birimler

Fakülteler

Enstitüler

Koordinatörlükler

Araştırma Merkezleri

Yüksekokullar

Meslek Yüksek Okulları

İdari Birimler

Daire Başkanlıkları

Çalışanlar

Akademik ve İdari Personel

Sürekli İşçi

Öğrenciler

Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

Üniversiteler (ÜNİKOP ve Anadolu Üniversiteler Birliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

 İnönü Üniversitesi

 Hitit Üniversitesi 

 Erciyes Üniversitesi 

Abdullah Gül Üniversitesi

  Kırıkkale Üniversitesi 

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

 Amasya Üniversitesi

  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  Kayseri Üniversitesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi

  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

  Aksaray Üniversitesi 

Kto-Karatay Üniversitesi 

 Mevlana Üniversitesi 

 Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Selçuk Üniversitesi 

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

 Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 Anadolu Üniversitesi 

Kamu Kurumları

Yozgat Valiliği

 Yozgat Belediye Başkanlığı

 Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

2446 Sayılı Yozgat Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yozgat İl Koordinatörlüğü Yozgat Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği

Özel Teşebbüsler

Yozgat Sanayisi

Yozgat Organize Sanayi

Tüm Özel Sektörler

 

 

Paydaş Tespit ve Önceliklendirme Tablosu

PAYDAŞ ADI

İÇ PAYDAŞ

DIŞ PAYDAŞ

Akademik Birimler

x

 

İdari Birimler

x

 

Çalışanlar

x

 

Öğrenciler

x

 

Üniversiteler (ÜNİKOP ve Anadolu Üniversiteler Birliği

 

 

Kamu Kurumları

 

x

Özel Teşebbüsler

 

x

Akademik Birimler

 

x

İdari Birimler

 

x

Çalışanlar

 

x

Öğrenciler

 

x

Üniversiteler (ÜNİKOP ve Anadolu Üniversiteler Birliği

 

x

Kamu Kurumları

 

x

Özel Teşebbüsler

 

x

 

İç ve Dış Paydaş Beklenti Analizi:

S. No

Soru

İç Paydaş

Dış Paydaş

 

Görev yaptığınız kurum/kuruluş

X

X

 

Görev/Unvan

X

X

 

Araştırma Merkezimiz ile temas sıklığınız nedir?

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz hizmetleri hakkında genel bilgi düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz ile ilgili bilgileri genellikle hangi şekilde edinirsiniz? (Birden çok seçenek belirtebilirsiniz.)

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüzde verilen hizmetleri (analiz, teknoloji vb.) nasıl değerlendirirsiniz?

X

X

 

Aşağıda yer alan özelliklerin, Merkez Müdürlüğümüz için uygunluk derecesini belirtiniz.

X

X

 

Aşağıda yer alan ölçeğe göre Merkez Müdürlüğümüze ilişkin genel memnuniyet düzeyini belirtiniz.

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüzün eğitim-öğretim, sağlık hizmeti sunumu, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyet derecenizi belirtiniz.

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz personeli yaklaşımlarının memnuniyet düzeyini belirtiniz.

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz güçlü bulduğunuz yönlerini 1'den 5'e doğru puanlayınız.

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz hizmetlerine ilişkin kanaatinizi aşağıda yer alan ölçeğe göre belirtiniz.

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz hedefleri sizce neler olmalı (Öncelik sırasına göre belirtiniz.)

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz yer aldığını bölgenin, Üniversitemize gelişimine yönelik sunduğu fırsatlar sizce nelerdir? (Öncelik sırasına göre belirtiniz.)

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz yer aldığını bölgenin, Üniversitemize gelişimine yönelik tehdit ettiği unsurlar sizce nelerdir? (Öncelik sırasına göre belirtiniz.)

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz olumsuz özelliklerini öncelik sırasına göre belirtiniz.

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüz olumlu özelliklerini öncelik sırasına göre belirtiniz.

X

X

 

Merkez Müdürlüğümüzden beklentileriniz nelerdir?

X

X

 

Yukardaki Sorular İç ve Dış Paydaşlara Yöneltilmiş olup İç ve diış Paydaşlardan Gelen Cevaplar doğrultusunda Merkez müdürlüğümüzün çok iyi tanınmadığı ve yapılan işlerin ne olduğu pek bilinmemekte olduğu tespit edilmiştir.

 

 

Anket sonucuna ilgili;

  1. Merkez Müdürlüğümüzde bulunan cihazlar yapılan analizler ile ilgili eğitimler verilmesi
  2. Merkez Müdürlüğümüzün tanıtımı için Özel ve Kamu kuruluşlarına ziyaretlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.