You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Erciyes Üniversitesine bağlı olarak, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun 16. maddesi uyarınca “Yozgat Ziraat Fakültesi” olarak kurulan fakültemiz, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca yeni kurulan Bozok Üniversitesine bağlanarak “Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi” ismini almıştır.

10.09.2012 tarih ve 28407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3640 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilen Fakültemizin ismi, mevzuatla ilgili yaşanan bazı sorunlar nedeniyle, 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8555 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tekrar “Ziraat Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Fakültemizde, 2010-2011 öğretim yılında Tarla Bitkileri Bölümünde, 2012-2013 öğretim yılında Bitki Koruma Bölümünde ve 2013-2014 öğretim yılında ise Bahçe Bitkileri Bölümünde Lisans eğitimine başlanmıştır.  Hali hazırda Tarla Bitkileri ve Bahçe Bitkileri Bölümlerinde Lisansüstü eğitimin de devam ettiği fakültemiz, her geçen gün artan akademik ve idari personeli; modern sınıf, laboratuvar ve sosyal alanları; araştırma ve uygulama merkezleriyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız..