You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bölümümüz 1994 yılında kurulmuştur.  

Bölümümüzde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Araştırma Görevlisi ve 3 Öğretim Görevlisi tarafından sağlanmaktadır.

Bölümümüz mimarlık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini amaç edinmiştir.