You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

AMAÇLARIMIZ

Yeryuvarının çeşitli özelliklerini belirlemek, ölçmek ve bunları ülke ve insanlık için kullanılabilir bilgiler haline getirebilmek amacıyla profesyonel meslek mensupları yetiştirmek üzere aşağıdaki amaçlar öngörülür:

1. Yeryuvarını, onu oluşturan malzemeyi, yerkabuğu üzerine etkiyen fizik alanlarını ve meydana getirdikleri değişiklikleri, ortaya çıkaran ürünleri, yerin tarihini, fosilleşmiş hayat formlarını, yeryuvarını oluşturan malzemenin kimyasını inceleyebilen,

2. Yerkabuğundaki su, mineral kaynakları ve petrol yataklarını keşfedebilen,

3. Yerkabuğunun dinamiğini araştırabilen, bununla ilgili insan yaşamını etkileyecek tehlikeler hakkında öngörüde bulunabilen, önlemler planlayabilen,

4. Mühendislik yapıları için altyapı ile ilgili duraysızlıkları belirleyebilen ve önlemleri için mühendislik tasarımlarını planlayabilen, uygulamalarını kontrol edebilen,

5. Yerkabuğunun çeşitli özelliklerini gösteren jeoloji haritalarını üretebilen,

6. Bütün bu çalışmalar için modern mühendislik araç ve yöntemlerini kullanabilen, insan sağlığı ve emniyetini gözetebilen ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş jeoloji mühendisleri yetiştirmektir.