You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FORMLAR VE BELGELER

TEZLİ / TEZSİZ / DOKTORA  / UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARINDA KULLANILAN MATBU FORMLAR

TEZ SAVUNMA SINAVI VE MEZUNİYET AŞAMALARI

TEZ YAZIM KILAVUZU

TEZ YAZIM ŞABLONU

100-2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ARA RAPOR TUTANAK FORMU

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ATAMA FORMU

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTI TARİHİ BİLDİRİM FORMU

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİNE (TİK) SUNULACAK RAPOR FORMU

DOKTORA TEZ ÖNERİ SINAVI TALEP FORMU

DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI FORMU

DOKTORA YETERLİK BAŞVURU FORMU

DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ ATAMA FORMU

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ATAMA FORMU

DOKTORA YETERLİK SINAVI TUTANAK FORMU

LİSANSÜSTÜ ALT PROGRAMDAN DERS ALMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ ARA SINAV MAZERET FORMU

LİSANSÜSTÜ BİLİMSEL HAZIRLIK UYGULANACAK ÖĞRENCİLER VE ALACAĞI DERSLER FORMU

LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ DERS MUAFİYETİ TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ DERS SAYDIRMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ DERS SİLDİRME-SAYDIRMAMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ DERS TELAFİ FORMU

LİSANSÜSTÜ DİĞER ANABİLİM DALINDAN DERS ALMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ-PROJE KONTROL LİSTESİ

LİSANSÜSTÜ EK SÜRE TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ İKİNCİ TEZ DANIŞMANI TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ İLİŞİK KESME FORMU

LİSANSÜSTÜ KAYIT DONDURMA TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ NOT İTİRAZ FORMU

LİSANSÜSTÜ PROJE TESLİM FORMU

LİSANSÜSTÜ SEMİNER SINAV TUTANAĞI VE KATILIMCI LİSTESİ FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ ADI DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ DEĞERLENDİRME JÜRİ KİŞİSEL RAPOR FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ DÜZELTME FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ KONUSU DEĞİŞTİRME FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ ONAY FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖN İNCELEME FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİ FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI KATILIMCI LİSTESİ FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI SORU TUTANAĞI

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAK FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA TUTANAK FORMU

LİSANSÜSTÜ TEZ TESLİM FORMU

LİSANSÜSTÜ ÜST PROGRAMDAN DERS ALMA TALEP FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ ÖNERİ FORMU

İDARİ PERSONEL İÇİN FORMLAR

21-YBÜ-FRM-021 ARŞİV BELGE ÖDÜNÇ / İADE FORMU

22-YBÜ-FRM-022 ARŞİV EVRAKI İMHA FORMU

23-YBÜ-FRM-023 DOSYA İÇERİĞİ FORMU

24-YBÜ-FRM-024 ARIZA TALEP FORMU

41-YBÜ-FRM-041 TEKNİK SERVİS ÜRÜN GİRİŞ/ÇIKIŞ FORMU

51-YBÜ-FRM-051 ÇALIŞAN MENUNİYETİ FORMU

64-YBÜ-FRM-064 PERSONEL İLİŞİK KESME FORMU

71-YBÜ-FRM-071 GÜNLÜK TEMİZLİK İZLEME FORMU

72-YBÜ-FRM-072 YEMEKHANE AYLIK DENETLEME FORMU

73-YBÜ-FRM-073 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ AYLIK PUANTAJ FORMU

74-YBÜ-FRM-074 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

75-YBÜ-FRM-075 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEVAM FORMU

77-YBÜ-FRM-077 E-POSTA İSTEK FORMU

79-YBÜ-FRM-079 ARŞİV DEVİR FORMU

80-YBÜ-FRM-080 MERKEZ ARŞİVİ DEVİR FORMU

81-YBÜ-FRM-081 BİRİM ARŞİVİ DEVİR FORMU

82-YBÜ-FRM-082 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA TALEP FORMU 

87-YBÜ-FRM-087 MALZEME İSTEK FORMU

120-YBÜ-FRM-120 RİSK TESPİT VE SEVİYE BELİRLEME FORMU

121-YBÜ-FRM-121 RİSK BELİRLEME KRİTELERİ FORMU

145-YBÜ FRM- 145 SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞ PUANTAJI

146-YBÜ-FRM -146 SÜREKLİ İŞÇİ FAZLA MESAİ PUANTAJI

162-YBÜ-FRM-162 ASKERLİK İÇİN AYRILIŞ DİLEKÇESİ

163-YBÜ-FRM-163 ASKERLİK SONRASI GÖREVE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

164-YBÜ-FRM-164 GÜVENLİKLERLE İLGİLİ TUTANAK

183-YBÜ-FRM-183 YEŞİL PASAPORT TALEP DİLEKÇESİ

185-YBÜ-FRM-185 AYLIKSIZ İZİN İSTEK FORMU

186-YBÜ-FRM-186 İSTİFA DİLEKÇESİ

196-YBÜ--FRM-196 PERSONEL NAKİL BİLDİRİM FORMU

198-YBÜ-FRM-198 İDARİ PERSONEL KURUM DIŞI NAKLEN TAYİN TALEP DİLEKÇESİ

SATIN ALMA FORMLARI

13-YBÜ-FRM-013  ÖDEME BELGESİ VE EKİ BELGELER TESLİM/TESELLÜM TUTANAĞI

14-YBÜ-FRM-014 PİYASA FİYAT ARAŞTRMA TUTANĞI

15-YBÜ-FRM-015 TEDARİKÇİ BİLGİ FORMU

16-YBÜ-FRM-016 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN FORMU

84-YBÜ-FRM-084 MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI

137-YBÜ-FRM-137 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA GÖREVLENDİRMESİ