You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ANABİLİM DALI KURULU

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

Tefsir Blim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

Fıkıh Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Suat ERDEM

Hadis Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mehmet TÖZLUYURT

Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Gülhan TÜRK