You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında, İşletme Bölümünü kazanan elli iki öğrenci ile, Yozgat Bozok Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ilk bölümü olarak akademik faaliyetlerine başlamıştır. Bölümün akademik kadrosunda iki Profesör, bir Doçent, on Doktor Öğretim Üyesi, üç Öğretim Görevlisi, dört Araştırma Görevlisi yer almaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsünün İşletme Yüksek Lisans ve İşletme Doktora programlarının eğitim faaliyetlerini üstlenmektedir. Bölümümüz, çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teoride ve pratikte ülkenin koşullarına uygun olarak vermeyi amaç edinmektedir.  Mezunlarımız kamu ve özel sektörde bir çok alanda istihdam imkanı bulmaktadırlar.