You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sevgili öğrenciler,

 

İşletme tanım olarak, mal ve hizmet üretmek, katma değer sağlamak ve kar elde etmek amacıyla kurulan ekonomik ve teknik bir birimdir. Genel olarak işletmeler, Yönetim, Pazarlama, Üretim Finansman ,İnsan Kaynakları, Muhasebe, Halkla İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme fonksiyonları ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. İşletmecinin görevi de işletmenin misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda sermayesini, hammadde ve malzemesini, insan ve bilgi kaynağını en verimli şekilde kullanmaktır.

Biz, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü olarak çeyrek asırlık deneyimimiz ve dinamik akademik kadromuz ile sizlere çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun olarak vermeyi amaç edindik. İşletmecilik, bir çok bilgi alanını kapsamaktadır. Öğretim programlarımızı da bu gerçeğin ışığında oluşturarak, İşletme bölümü öğrencilerinin donanımlı  profesyoneller olarak yetişmeleri için çalışıyoruz.

İşletme bölümünde okuyan öğrencilerin, çağımızın karmaşık örgütlerinde başarılı olmalarını sağlayacak becerileri edinebilmeleri, işletme eğitimini son yılların en önemli eğitim öğretim projelerinden birisine dönüştürmüştür. Sadece lisans eğitimi değil lisansüstü eğitimde de farklı bilim alanlarından lisans diploması alan bir çok profesyonel ve iş hayatına yeni atılan gençlerin, yüksek lisans tercihleri işletme bölümü olmaktadır. Bunun önemli  nedeni, çağımızın güçlü ekonomik örgütlenmeler çağı olması, bilgi ve teknolojiye bu büyük örgütleri yöneten yönetici ve liderlerin yön vermesidir.

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün değişen koşullara göre güncellenen ders programı ve ders içerikleriyle mezun olduğunuzda, teknolojik değişime duyarlı, yenilikçi, yabancı dil bilen, kendine güvenen, katılımcı, saygılı uzmanlar, yöneticiler, profesyoneller ve girişimciler olacağınıza inanıyorum.