You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DOKTORA TEZİ

Yozgat Kırsalında Yaşayan Üç Kuşak Kadının Toplumsal Cinsiyet Rollerindeki Değişim 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Boşanmış kadınların boşanma sebepleri ve boşanma sonrası karşılaştıkları güçlüklerin sosyolojik analizi Yozgat ili örneği

MAKALELER

Bir İnşaa Süreci Olarak Erkeklik: Yozgat Örneği

Çalışma Yaşamında Engelli Kadınların İstihdam Süreçleri: Yozgat Örneği

Girişimci Kadınlar-Yozgat Örneği

Gündelik Hayatta Değişen Toplumsal Cinsiyet Rollerine Karşı Baş Etme Stratejileri: Yozgat’ta Yaşayan Göçmen Kadınlar

Kadına Yönelik Şiddetin Kavramsal İncelemesi: Yozgat Örneği

Suriyeli Mülteci Kadınların Sosyo-Kültürel Değişime Uyum Çabaları-Yozgat Örneği

Yozgat Kırsalında Yaşayan Üç Kuşak Kadının Aile İçi Cinsiyet Rollerindeki Değişim

Yozgat'ta çalışan bekar kadınların şiddet algısı

Çalışan Bekâr Kadınların Şiddet Algısı: Yozgat Örneği

Kocasız Yaşam: Yozgat’ta Boşanmış Kadınların Deneyimleri

Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Cinsiyetin Etkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Örneği

Yozgat İli İş Yeri İsimlerinde Sosyo-Kültürel Değişimlerin İzleri

PROJELER

Yozgat’ta Yaşayan Mülteci Kadınların Gündelik Hayatta Değişen Toplumsal Cinsiyet Rollerine Karşı Baş Etme Stratejileri, Yozgat Bozok Üniversitesi, BAP, 2021. 

SUNUMLAR

Yozgat’ın Sosyal Ve Ekonomik Gelişme Sürecinde Yimpaş A.Ş. Olayı

Kent ve Kent Kimliği Yozgat Örneği