You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Tarihçe

Sosyoloji Bölümü 2014 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde 6 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

İlkelerimiz ve Amacımız

Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, kaliteyi esas alan ve akredite sistemlerine uyum sağlama süreçlerini başarılı bir biçimde yürütme çalışmaları olan bir bölümdür. Bu çerçevede Sosyoloji biliminin toplum bilimleri alanındaki gelişmelerin sürekli olarak eleştirel bir değerlendirmesini yaparak sosyal bilimlerin sınırlarını tanımlayıp verimli ihtisaslaşmanın konularını belirleyen niteliğine uygun olarak kendi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini planlayacak ve yürütecektir.

Çalışma anlayışımız, bilimsel bilginin herkes için adil, barışçı, müreffeh ve güvenli bir dünyanın oluşturulması ve sürdürülmesi yolunda ilerletilmesidir. Bu yönde kendimize belirlediğimiz görev, toplumsal yaşamın oluşma, değişme ve dönüşme güçlerini hem yerel hem evrensel düzeyde anlayan, açıklayan, yorumlayan ve eleştiren sosyologlar yetiştirmek; toplumsal meselelerin tespitine ve çözümüne yönelik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlamaktır.

Öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bölümün temel amacı öğrencilerinin kurama ve yönteme dair konularda ve sosyolojik araştırmada mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlayarak nitelikli sosyolog ve araştırmacı yetiştirmektir. Sosyolojinin bir disiplin olarak gelişimine olduğu kadar ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak ise bölümün araştırma faaliyetlerine yön veren temel ilke olacaktır.