You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmesi, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet’e bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesini sağlayacak fizik-moral, sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak düzenli, disiplinli çalışma alışkanlıklarının kazandırılması amacı ile öğrenci toplulukları kurulmuştur. Topluluklar bir danışman rehberliğinde etkinliklerini yürütmektedir. Öğrenci topluluklarının çalışma dalları spor, çeşitli meslekler ve güzel sanatların pek çok dalını içerecek biçimdedir. Bunlara her yıl öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda yeni etkinlik alanları eklenmektedir. Öğrenci toplulukları yıl boyunca öğrencilere, akademik ve idari personele yönelik çeşitli konser, panel, sempozyum, film gösterileri düzenlenmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın düzenlediği etkinliklerin yanı sıra, akademik birimlerimiz ile İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü’nce de yıl içerisinde değişik kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu nedenle, öğrencilerimizin sosyal aktivitelerde bulunurken tercih edeceği kulüp ve topluluklar bakımından Üniversitemiz oldukça zengin bir imkana sahiptir.  Akademik, sosyal, kültürel ve spor kulüp ve topluluklarımız toplam 40 adet olmak üzere bazıları şunlardır; Fotoğraf ve Sinema Topluluğu, Tiyatro Kulübü, Genç Tema Topluluğu, Kimya Kulübü, Müzik Kulübü, Dil-Tarih Topluluğu, Türk Halk Oyunları Topluluğu, Enerji Topluluğu, Satranç Kulübü, Gezi ve Doğa Kulübü, İşletme ve Ekonomi Kulübü, Biyoloji Topluluğu ve Türkçe Topluluğu.