You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yüksek Lisans Sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.

DEVAM EDEN TEZLER

 

DEMİRTAŞ, Ozan (Devam Ediyor). Niyazi Berkes’in Çağdaşlaşma Anlayışı. Yüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Ejder ÇELİK.

 

YAZAN, B. (Devam Ediyor). Pandemi Döneminde Uygulanan Atipik Çalışma Modellerinin Kamuda Çalışan Kadınlara Etkisi: Yozgat ÖrneğiYüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Hülya ÇAKIR.

 

ER, M. (Devam Ediyor). Aktif İstihdam Politikalarının Kadın İstihdamına Etkisi: İŞKUR İşbaşında Eğitim Programı ÖrneğiYüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Hülya ÇAKIR.

 

TOSUN, A. (Devam Ediyor), Ekofeminizm Bağlamında Kadınların Ev İçi Emeği: Kırşehir ÖrneğiYüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Hülya ÇAKIR.

 

TAMAMLANMIŞ TEZLER

 

ÖZEL, Fatma Begüm (2018). Max Horkheimer Ve Theodor W. Adorno'da Modern İnsan Düşüncesi ve Tüketim Toplumu Analizi; Samsun Örneği. Danışman: Doç. Dr. Alper MUMYAKMAZ.

 

DURMAZ, Mehmet (2019). Türkiye'de Çevre Eğitiminin Sosyolojik ÇözümlemesiYüksek Lisans Tezi. Danışman: Doç. Dr. Mümtaz Levent AKKOL.

 

KURHAN, Tuğçe Nilay (2019). Kapitalizmde Metalaşan Sanatın Sosyolojik ÇözümlemesiYüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Mümtaz Levent AKKOL

 

AKÇIL, Büşra (2019). Yozgat'ta Çalışan Bekâr Kadınların Şiddet Algısı. Danışman: Doç. Dr. Esra GEDİK.

 

SOYGAN, Hatice (2019). Boşanmış Kadınların Boşanma Sebepleri ve Boşanma Sonrası Karşılaştıkları Güçlüklerin Sosyolojik Analizi Yozgat İli Örneği. Danışman: Doç. Dr. Esra GEDİK.

 

ERCİYAS, Hicran İkbâl (2020). Türkiye'de Çocuk Suçluların Topluma Kazandırılmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar ve Alınan Önlemler. Danışman: Doç. Dr. Ejder ÇELİK

 

GÜÇLÜ, A. (2020). Süryaniliğin kadınların gündelik hayatlarına kültürel yansımaları: Mardin Midyat örneği. Yüksek Lisans TeziDanışman: Doç. Dr. Hülya ÇAKIR.

 

AKAR, Nurgül (2021). Çevre Sorunlarının Küreselleşme Bağlamında Sosyolojik AnaliziYüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Mümtaz Levent AKKOL.