You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sanat Tarihi Bölümü – Lisans Programı

 

Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Sanat Tarihi Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Lisans Programı açılmıştır.

 

Sanat Tarihi Lisans Programı temel olarak öğrencilerin içinde yaşadıkları çevreye eleştirel farkındalık kazanmalarını sağlar. Öğrenciler sanat eserlerinin kültürlere, coğrafyalara, dönemlere, malzeme ve tekniğe, üslupsal ve ikonografik özelliklerine göre sınıflandırılması ve tanımlanması becerisini kazanır. Sanat Tarihi Lisans Programının teknik ve bilimsel hedefleri arasında, öğrencilerin araştırma yöntemlerini etkili bir biçimde öğrenerek bilgiyi doğru kullanmaları, derleme ve aktarma becerisi kazanmaları, teori ile uygulamayı birleştirmeyi öğrenmeleri yer alır. Sanat Tarihi Bölümünün misyonu dâhilinde öğrencilerin maddi kültür varlıklarını tanıması sağlanır. Bu bağlamda gelecekte içinde yer alacakları profesyonel iş yaşamında kültür varlıklarının tescil ve korunmasında fikir üretebilecek bilinç düzeyine ulaşması beklenir. Arkeoloji, mimarlık, müzecilik, tarih, edebiyat, halk bilimi vb. alanlarla yakından ilişkili -çok disiplinli- bir alan olması nedeniyle Sanat Tarihi Lisans Programında açılan dersler kapsamında; Sanat Tarihi bölümünün öğrencilerinin teknik olarak mimari çizim, arkeolojik buluntu çizimi, etnoğrafik eser değerlendirmesi ve envanterleme yapmayı öğrenmesi programımızın önemli çıktıları arasındadır.

 

Lisans programına kayıtlı öğrencilerimiz her yıl Bölümümüz ve diğer Üniversiteler tarafından yürütülen arkeolojik kazılara katılma olanağına sahiptirler.

 

Sanat Tarihi Lisans Programı Eğitim Süresi

Sanat Tarihi Bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Sanat Tarihi bölümünden başarı ile mezun olanlara “Sanat Tarihçisi” unvanı verilir.

 

Lisans Program Derslerinde Temel Alanlar

Yöntem ve Terminoloji

Teknik Resim ve Rölöve (2 dönem)

Antik Çağ Sanatı

İslamiyet Öncesinde Türk Sanatı

Bizans Sanatı

Anadolu Selçuklu ve Anadolu Beylikler Sanatı

Osmanlı Sanatı

Avrupa Sanatı (Orta Çağ’dan Modernizme kadar)

Modern Sanat

Çağdaş Türk Sanatı

Fotoğrafçılık

Müzecilik

Nümizmatik

Osmanlıca (2 dönem)

Yunanca (2 dönem)