You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Merhaba Sevgili öğrencilerimiz,

Yozgat Bozok Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde; Hazırlık, İngilizce bölüm dersleri ve son sınıfta ikinci yabancı dil dersleri olmak üzere üç program yürütülmektedir.

Yabancı dilin önemi konusu tartışılmayacak kadar net bir konudur. Sınırların kalktığı bir dünyada eskiden uzağımızda kabul ettiğimiz farklı dilleri konuşan insanlarla artık her gün her yerde karşılaşmaktayız. Birden fazla yabancı dil bilmenin zorunlu hale geldiği dünyamızda, başkalarıyla rekabette öne çıkmayı kolaylaştıran yabancı dil kişiye aynı zamanda dünyaya bir başka pencereden bakma ve başka şekilde düşünme olanakları sağlar. Farklı kültürleri tanıma, kendi kültürünü tanıtabilme veya elektronik ortamda dünyaya açılma ve dünyayı takip edebilme gibi iletişim amacının yanı sıra farklı dillerde çıkan yayınları takip edebilme, bilime katkı verebilme gibi bir akademik gaye hepimizin birincil hedefidir. Üniversitemiz ve bölümümüzde bu hedeflere yönelik ve mesleklerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı düzeylerde yabancı dil eğitimleri verilmektedir. Yeterli fiziki alt yapının yanı sıra dinamik kadromuzla bu hedefe ulaşmayı amaçlamaktayız. Bir dil öğrenmenin yanı sıra her ay düzenlediğimiz farklı etkinlikler ve konferanslarla sizin ufkunuza katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Hazırlık programında öğrencilerimizin, metinleri ve bilgi kaynaklarını analiz etme yeteneklerini geliştirmeleri, bunun yanı sıra kendi öğrenme tarzlarının ve tercihlerinin ayrımına varmaları ve de eleştirel düşünme becerisi kazanmaları gerekmektedir. Programı tamamladıklarında yabancı hocalarımızın da eşliğinde akıcı bir dille İngilizce konuşabilmeleri, gerek günlük gerekse akademik yaşamda İngilizceyi anlayabilmeleri, duyduklarını ve okuduklarını analiz edebilmeleri ve İngilizce olarak iletişim içine girebilmeleri beklenmektedir.

Öğrenciler 5 düzeyde gruplandırılmaktadırlar: (temel), (alt),  (alt-orta);  (orta) ve (İkinci yıl tekrar eden öğrenciler için alt-orta).  Düzeyli programlarının süresi bir yıldır, eğitim öğretim başı ve sonunda öğrenciler yeterlik sınavına girerler. Başarılı  olamazlarsa ikinci yıl tekrar hazırlık programlarına katılırlar.

Lisans öğrencilerine verilen bölüm İngilizce dersleri okuma, yazma, konuşma, dinleme ve eleştirel edebiyat derslerine dayalı yoğun bir programdan oluşmaktadır. Bu derslerden öğrencilerde İngilizce akademik beceriler aranmaktadır. İngilizce sunum becerileri de İngilizce dersleri programlarını başarı ile tamamlamak, edebi ve eleştirel düşünceler için şarttır.

İkinci yabancı bir dil dördüncü sınıf lisans öğrencileri için  zorunludur. Romence, Rusça, İspanyolca, Japonca, Arapça ve Yunanca dilleri arasında bir seçim yapılabilir. Program bir yıllıktır. Böylece, Yozgat Bozok Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğrencileri yalnızca İngilizceyi yetkin biçimde kullanan  ve akıcı konuşan  kişiler olarak mezun olmaz; aynı zamanda diğer bir dilin de temel düzeyde kullanıcısı konumuna gelmiş olurlar.

Bu sunulan olanakları tamamlayacak şey ise sizin şevk ve gayretiniz olacaktır. Sadece yabancı dil öğrenmeye adanmış yılların en iyi değerlendirilmesi sizlere büyük kazanç sağlayacaktır. Yabancı dil öğrenmek ihmale gelmeyecek bir süreç gerektirir. Hiçbir boşluğu atlamadan, boşluk bırakmadan tek tek taşlardan örülen bir duvar gibi, akademik yılın sonunda ulaşacağınız düzey, gelecek için önemli bir anahtara dönüşecektir.

Hepinize hoş geldiniz der, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileriz.

 

Eylül 2022

Dr. Öğrt. Üyesi M.Ertuğ Yavuz(Batı Dilleri ve Ede. Böl. Bşk. V./İngiliz Dili ve Ed. ABD Bşk.)

Dr. Öğrt. Üyesi Hülya Küçükoğlu(Batı Dilleri ve Ede. Böl. Bşk. Yard.) İngiliz Dili ve Ed. ABD

 

 

 

 

 

Yozgat Bozok University Western Languages ​​and Literature Department Welcome and Introductory Message

                    Hello dear students,

                    In Yozgat Bozok University Western Languages and Literature ​​Department; There are three programs: preparatory, English departmental courses and second foreign language courses in the last year.

                    The importance of foreign language is a topic that is undeniably clear. In a world where borders have been lifted, we now meet people who speak different languages, which we used to accept in the past, every day, everywhere. In our world where it is imperative to know more than one foreign language, the foreign language, which makes it easier to stand out in competition with others, also gives the person the opportunity to look at the world from another window and think in another way. In addition to the purpose of communication, such as getting to know the different cultures, introducing their own culture or opening to the world in electronic environment and following the world, an academic goal such as following the publications in different languages, contributing to science is our primary goal. Different levels of foreign language education are provided in our University and Department in line with the needs of the professions. We aim to achieve this goal with our dynamic staff as well as sufficient physical infrastructure. In addition to learning a language, we aim to contribute to your horizons with different events and conferences that we organize every month.

               In the preparatory program, our preference needs to develop texts and information analysis analysis skills, as well as to distinguish their own learning styles and preferences and gain critical thinking skills. They can understand English, they have heard that they have been talented The students group at 5 levels: (basic), (lower), (lower-middle); (middle) and (lower-middle). The class of the programs is one year, they take the Proficiency Exam. They participate in preparatory programs.

                    English lessons consist of an intensive program for reading, writing, speaking, listening and critical literature. Skills in English courses are sought. English Presentation Skills are also essential for literary and critical thoughts on success in English Lessons Programs.

                     A second foreign language is compulsory for the fourth class license. Can choose between Romanian, Russian, Spanish, Japanese, Arabic and Greek languages. The program is for one year. He does not graduate from Yozgat Bozok University, Department of Foreign Languages, as only proficient and fluent English users; it can also be charged.

               What will complement these opportunities will be your enthusiasm and effort. Only the best evaluation of the years dedicated to learning foreign languages ​​will bring you great profit. Learning a foreign language requires a process that does not neglect. The level you will reach at the end of the academic year will turn into an important key for the future, like a wall made of individual stones without skipping any gaps or leaving any gaps.

                    We welcome you all, and wish you a happy, healthy and successful academic year.

                                                                                                           September 2022

Assist. Prof. Dr. M.Ertuğ Yavuz (Dept. of Western Languages and Literature Dep. Head on Duty / English Language and Lit. Div.)

Assist. Prof. Dr. Hülya Küçükoğlu (Deputy Director of Western Languages ​​and Literature Department/ English Language and Lit. Div.)