You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere 2 anabilimdalından oluşmaktadır. Bölümümüzde toplam 8 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüzün vizyonu; kaliteli eğitim vererek alanında dünya standartlarını yakalamış, alanındaki gelişmeleri sürekli takip eden ve katkı sağlayan yaşam boyu eğitim hedeflerini yaymada etkin rol alabilen, eğitime gönül veren öğretmenler ve akademisyenlerin yetiştiği, paydaşları ile karşılıklı etkileşim halinde olan, özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder birey yetiştiren, mensubu olmaktan gurur duyulan bir bölüm haline gelebilmektir.

Bölümümüzün misyonu; ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş, alanında uzman, eğitim ve öğretim alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, idealist, sorgulayıcı ve çözümleyici, insani değerlere saygılı ortaokul düzeyinde fen bilgisi ve matematik öğretmenleri ve akademisyenler yetiştirmek olup, alanıyla ilgili dünyada olan gelişmeleri takip ederek bu gelişmelere katkı sağlamak, öğrencilerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, ülkemiz öğretmenlerine gerekli desteği sağlamaktır.

Matematik ve Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Gürsel GÜLER