You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MİSYONUMUZ

Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ekip çalışmasını benimseyen, girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm, gelişim süreçlerini yöneten ve üniversite halk işbirliğinin koordinasyonuna öncülük eden yükseköğretim kurumu olmaktır.

VİZYONUMUZ

Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, bilimsel bakış açısıyla bilgi üretimine katkıda bulunan ulusal ve uluslar arası çevrelerde tanınan, çağdaş, mesleki ilke ve değerlere bağlı, bu ilke ve değerler doğrultusunda hızlı, kaliteli, etkili çözümler üreten ve kararlılıkla başarıya ulaşan mezunları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, saygın, değişim ve gelişime açık bir yükseköğretim kurumu olmaktır.