You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Mezunların kariyer gelişimleri ile ilgili amaçlarımız:
• Öğrencilerin güncel bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda istihdam edebilecek potansiyelde mezun edilmesi
• Mezun öğrencilerimizin sağlık alanlarında tercih edilen profesyoneller olması
• Problem çözebilme yeteneği kazanmış, yaratıcı, girişimci bir özellik kazanmaları
• Mesleki etik ve hukuk kurallarını bilen ve güncellemeleri takip edebilen, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen meslek profesyonelleri olmaları